Gjorde Einar effektiv

Arbeidshverdagen har blitt bedre og lettere for Einar Fagerheim. Kurset Praktisk IKT-kunnskap for studie og arbeidsliv (Prakt-IKT) har gjort at han jobber fortere og mer energiøkonomisk.

Skrevet av: Magne Lunde - 04.11.2014

Einar Fagerheim

Kurset Prakt-IKT er et resultat av forsknings- og utviklingsprosjektet Jobbklar. Prosjektet har vært gjennomført med støtte fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Som en av to testpersoner har Einar bestått kurset.

Løser ting selv

Kurset er utviklet for å sikre synshemmede den IKT-kunnskapen de trenger i studie og arbeidsliv. Einar mener at han nå har fått denne kunnskapen. - Opplæringen har ført til at jeg nå har en mye lettere hverdag. Jeg har kommet opp på et nivå der jeg i langt større grad er i stand til å løse ting selv. Jeg er mer trygg på bruken. Jeg klarer å finne ut av ting og teste programmer på egen hånd. Nivået jeg er kommet opp på ligger der det bør ligge, men det ligger høyt over gjennomsnittet til en kommune ansatt. Hvis en synshemmet person i et intervju var i stand til å dokumentere og demonstrere ferdigheter på dette nivået, ville arbeidsgivere himle med øynene og være veldig tilfreds, mener Fagerheim.

Skiftet hjelpemiddel og arbeidsteknikk

Einar måtte gjennom en større omstilling for fortsatt å fungere i sitt arbeid. Tidligere brukte han hjelpemidler for svaksynte (skjermforstørrer), men det gjorde at han jobbet ineffektivt. I tilknytning til kurset er det utviklet et kartleggingsverktøy, som har tre hovedformål:

  • Avdekke personens kunnskap i forhold til fagplan.
  • Vurdere om personen bruker hensiktsmessige hjelpemidler.
  • Vurdere om personen bruker hensiktsmessige arbeidsteknikker.

Einar hadde innsett at han måtte skifte både hjelpemiddel og arbeidsteknikk, og kartleggingen gjorde han enda mer bevisst på dette.- Jeg hadde kjørt meg inn i et hjørne og var ineffektiv. Ved at jeg fikk skiftet arbeidsverktøy og lært meg nye arbeidsmetoder har jeg blitt en betraktelig mer effektiv arbeidstaker, sier Einar.

Dobbelt så lang tid

Som et eksempel trekker Einar fram en oppgave med å slå sammen flere regneark i Excel. - Nå som jeg har begynte å bruke hjelpemidler for blinde (skjermleser) og tastatur, kan jeg gjøre dette veldig raskt og avslappet. Før hadde jeg brukt minst dobbelt så lang tid på en slik oppgave, framhever Einar.

Lenker:

Jobbklar-prosjektet

Fagplan

Nyhetsarkiv