Funksjonshemmedes behov for talestyrt teknologi

Foredrag og rapporter fra STEMINT-prosjektets seminar om stemmestyring 26. september 2006.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 10.10.2006

26. september 2006 arrangerte STEMINT-prosjektet et seminar om stemmestyring. Ca. 30 deltakere var med på seminaret. Foredragene som ble holdt var varierte, og samlet var intensjonen at vi skulle få en oversikt over status for norsk taleteknologi med spesiell vekt på funksjonshemmedes behov for stemmestyrt interaksjon.

Prosjektets nettside: http://medialt.no/?pageId=85

Magne Lunde (MediaLT): ga en kort gjennomgang av STEMINT-prosjektet.

Morten Tollefsen (MediaLT): demonstrerte norsk talesyntese og kommersiell og generell engelsk stemmestyring.

Peter Erik Petersen (Max Manus): demonstrerte norsk diktering rettet mot helsevesenet. Han rapporterte også om arbeidet med stemmestyring i Danmark.

Arne Gilbakken (gründer av Nordisk Språkteknologi): ga oss et tilbakeblikk om NST. Hva som var bra, litt om det som gikk galt og tanker om ny satsing på norsk språkteknologi.

Knut Kvale (Telenor FOU): status for norsk taleteknologi.

Morten Tollefsen og Miriam Nes (MediaLT): presenterte rapporten fra arbeidet med kartlegging av funksjonshemmedes behov for stemmestyring.

Torbjørn Svendsen (NTNU): delte tanker om Hvordan en nysatsing på norsk taleteknologi bør legges opp og hva som må til for å lykkes.

Nyhetsarkiv