Fungerer populære nett-tjenester for alle?

Facebook, Finn, VG blogg, Yr og andre nett-tjenester er nyttige og/eller underholdene for veldig mange! Hvor universelt utformede er disse tjenestene? Det skal testes, og vi er svært interesserte i dine erfaringer!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 28.08.2008

Tilgang til, og beherskelse av IKT og internett er viktig for mulighetene til aktivitet og samfunnsdeltagelse. Lite inkluderende og dårlig utformet IKT kan føre til at funksjonshemmede får redusert mulighet til å delta i samfunnet. Ideelt sett burde alle IKT-løsninger være utformet på en universell måte som tillater bruk for alle uten behov for spesialtilpasning eller ekstrautstyr. Dessverre er ikke virkeligheten helt slik!

Med dette som bakgrunn er det interessant å undersøke i hvilken grad IKT i Norge er utformet på en måte som muliggjør bruk for flest mulig, og hvorvidt eksisterende IKT-løsninger fungerer sammen med aktuelle tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Dette er tema i Deltasenterets prosjekt "Hjelpemidler eller mainstreaming", og tilgjengeligheten til nettsteder er et av delprosjektene.

Utvalgte nettsteder skal testes

På oppdrag fra Deltasenteret skal MediaLT teste ca. 12 nettsteder. Det er laget en egen testplan, men for å få mest mulig kunnskap håper vi at mange er villige til å dele sine erfaringer med oss. Dersom du bruker datatekniske hjelpemidler og har prøvd eller bruker et av disse nettstedene er vi takknemlige dersom du tar kontakt:

 • VG Blogg
 • Facebook
 • Nettby
 • Møteplassen
 • Filmweb
 • Yr
 • Skandiabanken
 • Norwegian
 • Finn
 • Oslo kommune (søke om barnehageplass)
 • NAV (registrere deg som jobbsøker)

Ta kontakt før 01.10.2008 med:

Morten Tollefsen
tlf: 908 99 305

Les mer på prosjektets hjemmeside

Nyhetsarkiv