Fri programvare og tilgjengelighet for funksjonshemmede

Fri programvare er et satsningsområde for regjeringen. Universell utforming er også et satsningsområde for regjeringen. Hva er status for universell utforming i fri programvare?

Skrevet av: Morten Tollefsen - 15.01.2008

MediaLT skal teste tilgjengelighet for funksjonshemmede i norske Linux-distrubusjoner og annen fri programvare. Dette er en stor oppgave, og målet med prosjektet er derfor å identifisere muligheter og utfordringer. Med andre ord vil ikke all programvare eller alle Linux-distribusjoner bli testet.

Litt om prosjektet

Regjeringen har vært tydelig på at det skal satses på bruk av fri programvare i offentlig sektor. Privat næringsliv oppfordres til en tilsvarende satsning. Dette kommer blant annet frem i Stortingsmelding 17 2006/2007. Tiltakene for å nå målet inkluderer støtte til ulike prosjekter i skolen, opprettelse av Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare med mer.

Offentlig satsing og generell utbredelse av åpen kildekode får konsekvenser for mennesker med spesielle forutsetninger og behov (f.eks. synshemmede, dyslektikere og bevegelseshemmede).

Det trengs mer kunnskap om tilpasningsmuligheter blant annet i Linux. Som en ledende FoU-bedrift innen IKT og funksjonshemmede har MediaLT blitt kontaktet ang. dette av en rekke institusjoner og enkeltpersoner, og vi følte at vi måtte ta et initiativ for å sikre FoU-innen dette området.

FoU-utfordringer

Nøyaktig hvilke utfordringer som knytter seg til bruk av fri programvare for funksjonshemmede vet vi ikke. Antakelig vil dette også avhenge av hvor fri programvare brukes: hjemme, på jobb, i skolen, ... Følgende milepæler er satt opp i prosjektet, og slik vi ser det sammenfaller disse med hovedutfordringene:

  1. Utarbeide en oversikt over Linux-distribusjoner og skrivebordsmiljøer mht. generell tilgjengelighet
  2. Kartlegge brukergrupper og behov for nye norske fora knyttet til fri programvare og funksjonshemmede.
  3. Lage en oversikt over datatekniske hjelpemidler og aktuelle norske tilpasninger.
  4. Vurdere applikasjoner og bruksområder for mennesker med ulike forutsetninger og behov.
  5. Vurdere behov og løsningsforslag for kompetanseheving i forbindelse med installasjoner og daglig drift.
  6. Tilgjengeliggjøre informasjon og prosjektresultater

FoU-aktiviteter

Vi antar at deler av prosjektet, for eksempel kartleggingen av generell tilgjengelighet kan gjøres vha. litteraturstudier og innhenting av nettbasert informasjon. Hoveddelen av arbeidet vil imidlertid bestå av praktiske brukertester i MediaLTs testlab. Dette er en meget vellutstyrt lab mht. datatekniske hjelpemidler (talesynteser, hodemus, leselister, joystick-mus og alternativt pekeutstyr mm).

Vi hører veldig gjerne fra deg!

På mange måter vil dette prosjektet være starten på en satsing knyttet til fri programvare. All kunnskap vi kan samle inn er verdifull! Vi er derfor veldig takknemmlige dersom du tar kontakt hvis du har kunnskap om fri programvare og tilgjengelighet for funksjonshemmede. I prosjektet er det viktig å identifisere både muligheter og utfordringer!

Prosjektside

MediaLT har satt opp en egen prosjektside. Der kan du sende inn spørsmål, bidra med tips, ideer osv. Informasjon, prosjektresultater mm. vil naturligvis også legges ut på siden etter hvert.

Fri programvare siden

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter