Fremtidens synstolking

Utbredelsen av Synstolkning i Norge ligger fortsatt langt bak land det er naturlig å sammenligne med. Dette ønsker prosjektet Fremtidens synstolkning å gjøre noe med.

Skrevet av: Magne Lunde - 03.01.2013

Kon-tiki DVD

Prosjektet Fremtidens synstolkning støttes av Extrastiftelsen, og gjennomføres på oppdrag av og i samarbeid med Norges Blindeforbund. Prosjektet har en varighet på to år og vil pågå ut 2014.

25 filmer

Med Extrastiftelsen og Norges Blindeforbund som gode støttespillere har MediaLT bygd opp synstolkningen i Norge fra grunnen av. Til nå er 25 norske filmer synstolket. På hjemmesiden www.synstolkning.no finner du informasjon om filmene, og kan holde deg oppdatert om synstolkningen i Norge. 

Mye ugjort

Fortsatt er mye ugjort i forhold til synstolking i Norge. Behovet er derfor stort for å videreføre og videreutvikle arbeidet, og vi i MediaLT tok derfor initiativet til prosjektet Fremtidens synstolkning (FRES-prosjektet). Forhåpningen er å kunne gi synshemmede i Norge et like godt tilbud som  synshemmede i sammenlignbare land. Konkret er målsetningen i prosjektet: Legge grunnlaget for at synstolkning får gjennomslag på nye arenaer som kino, tv og internett, og at tilbudet av synstolket norsk film økes.

Prioriterte oppgaver

I prosjektet vil følgende oppgaver bli prioritert:

  • Ta i bruk profesjonelle verktøy for produksjon av synstolking.
  • Etablere et sertifiserende kurs i synstolking
  • Legge grunnlaget for synstolking på kino.
  • Samarbeide om å få til synstolking på TV.
  • Utvide tilbudet av synstolking av levende bilder på internett.
  • Legge grunnlaget for varige ordninger som sikrer at all ny norsk film synstolkes.

I tillegg til Norges Blindeforbund er Film&kino og NRK med i prosjektgruppen. Sammen med våre gode samarbeidspartnere håper og tror vi dette prosjektet vil sette oss i stand til å gi synstolkningen i Norge et nytt løft.   

Nyhetsarkiv