Fra drøm til virkelighet

To drømmer, en bhutansk og en norsk, men samme tanke. torsdag den 11.oktober gikk første del av drømmen i oppfyllelse, da direktør i Datakortet Bernt Nilsen overrakte de fem bhutanske studentene beviset på at de har bestått det internasjonale IT-sertifikatet Datakortet.

Skrevet av: Magne Lunde - 15.10.2007

Jeg har en drøm. Initiativtakeren til bistandsprosjektet Kuenga fra Bhutan har gjort disse kjente ordene fra Martin Luther King til sine egne. Under seremonien med overrekkelsen av Datakort-diplomene torsdag den 11. oktober sa Kuenga at hans drøm nå er i ferd med å gå i oppfyllelse.


Video fra seremonien kan sees her.

Sterke bånd

Slik beskriver Kuenga det han har opplevd i Norge: Never did we realize that a small Himalayan kingdom sandwiched between two great giants is loved by a heavenly country of Norway situated thousands and thousands of miles away. The difference of the colour of the skin, or the height of the people, the richness, does not seem to matter. I pray that may the strong bondage that exists between the people of Norwayand Bhutan last for ever. We have no present to offer you all, or to leave behind that we have been here. But we are taking back knowledge we learnt, a mountain of love and affection from you, the everlasting sweet memories of our stay here.

[Bilde: Kuenga sier noen velvalgte ord]

Budskap tilbake

Dette sier Kuenga om det budskapet han kommer til å ta med tilbake til Bhutan: "If you do not know the meaning of kindness, go to Norway. If you do not know what we mean by warm hospitality, go to Norway. If you do not know the meaning of friendship, trust, honesty and devotion, go to Norway. If you wish to learn the civic sense, live and learn from the people of Norway. If you wish to improve your leadership quality, teaching profession or patience, go to MediaLT."

Helt spesielt

For meg personlig betyr også bistandsprosjektet i Bhutan noe helt spesielt. Helt siden jeg avsluttet min mastergrad med norsk bistandspolitikk som spesialområde, har jeg båret på en drøm om å få satt mitt sterke engasjement for norsk bistandspolitikk ut i livet. Etter studiene har jeg imidlertid brukt det meste av mine krefter på forskning og utvikling som har hatt som målsetning å gi funksjonshemmede i Norge større mulighet til å delta mer aktivt i samfunnet. Etter hvert så jeg imidlertid at den satsingen Morten Tollefsen og jeg gjorde i MediaLT kunne forene ønske om å arbeide med bistand med satsingen på IT og funksjonshemmede.

To stegs strategi

I 2002 satt Morten og jeg oss derfor ned å utformet en visjon for dette arbeidet. Den ble bygd på tanken om hjelp til selvhjelp. Vi ønsket å etablere et bistandsarbeid som underbygde funksjonshemmedes egeninitiativ ved å lære opp nasjonale blinde lærere, som igjen kunne lære opp sine egne. Visjonen ble således bygd på en to stegs strategi, der vi i MediaLT først skulle overføre vår kompetanse til fem lærere i et utviklingsland. deretter skulle vi hjelpe disse fem personene til å bygge opp et datasenter og en IT-opplæring av funksjonshemmede i landet . Visjonen var og er å etablere slike ressurssentre i mange land.

Samme tanke

Et annet sted i verden satt Kuenga omtrent på samme tidspunkt å tenkte samme tanke. Som den første blinde i Bhutan fikk han i 2003 kjennskap til datateknologiens muligheter. Han fikk øynene opp for hvilke nye muligheter teknologien åpnet opp for synshemmede, og dette førte til en drøm om at synshemmede i Bhutan kunne få muligheten til å ta i bruk de samme teknologiske mulighetene som i den vestlige delen av verden.

Første elev

Kuenga tok derfor kontakt med sin tidligere rektor Einar Kippenes, som i 1973 startet blindeskolen i Bhutan. Kuenga var hans første elev. Einar og jeg satt den gang begge to i landstyre til KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte), og dermed begynte snøballen å rulle. direktekontakt ble etablert mellom Kuenga og meg, og det viste seg raskt at vi helt uavhengig av hverandre hadde utarbeidet helt samme visjon for hvordan arbeidet burde gjennomføres; basert på en to stegs strategi med oppbygging av et ressurssenter.

Med åpne armer

Når jeg nå ser tilbake på de to drømmene, en bhutansk og en norsk, og samme tanke, samt hvordan Einar Kippenes førte våre veier sammen, tror jeg ikke på tilfeldigheter. Noe som igjen underbygges av hvordan Einar og jeg ble tatt imot av Nils Magnar Sture i Normisjon, da vi i januar 2005 inviterte Normisjon til et prosjektsamarbeid. Normisjon hadde lenge ventet på å få startet opp et arbeid i Bhutan igjen, og tok derfor oss imot med åpne armer.

Enorme framskritt

Bhutaneserne har nå gjennomført et seks måneders opplæringsopphold her hos oss i MediaLT, og reiser tilbake den 20. oktober. Etter å ha startet på omtrent bar bakke når det gjelder datakunnskap har de fem bhutaneserne gjort enorme framskritt. Dette ønsket vi å markere med en høytidelig seremoni, og den 11. oktober overrakte derfor direktør i Datakortet diplomet på at gruppen som de første personene i Bhutan har bestått alle sju modulene i Datakortet. Videre fikk de også overrakt et diplom på kurs i Sharepoint designer, programvareinstallasjon, tilpasning og oppsett av maskin- og programvare og på kurs i bruk av hjelpemidler.

[Bilde: Bernt Nilsen i Datakortet overrekker diplomer]

Overgått alle forventninger

Under markeringen ga Kuenga på vegne av den bhutanske gruppen stor honnør til Normisjon og MediaLT for det opplæringsopplegget som er gjennomført for dem her i Norge, og han sa at opplæringen han har mottatt hos MediaLT hadde overgått alle hans forventninger. Særlig fikk undervisningsleder Cathy Kalvenes stor skryt for den måten hun hadde lagt opp undervisningen og gjennomført den på.

Never seen

Med følgende ord beskriver Kuenga opplæringen hans gruppe har mottatt: - with in my service as a teacher for the last 20 years, I had the opportunity to travel to a number of place within the country as well as outside. I have never seen such a good cooperation, high team spirit, as the one we saw here in MediaLT. And, all of the teachers in MediaLT proved to be patient, hardworking and ensured that all of us received fair amount of attention, time and knowledge.

Fortsatt i startfasen

Prosjektet er fortsatt inne i sin startfase. Når bhutaneserne er tilbake i sitt hjemland, skal de med support fra oss her i MediaLT starte arbeide med å utarbeide fagplaner for IT-opplæring av synshemmede i grunnskolen, og fra februar neste år, når et nytt skoleår startes i Bhutan, skal undervisningen testes ut og revideres underveis. Videre skal det utarbeides fagplaner for IT-kurs for synshemmede i yrkesfør alder, og kurs for denne gruppen skal gjennomføres og evalueres.

Flere utreiser

I mars neste år reiser vi i MediaLT ut til Bhutan for å bygge opp et fullt utstyrt datasenter i tilknytning til blindeskolen i landet. Videre skal vi neste høst gjennomføre videreutdanning av de fem ressurspersonene, og denne opplæringen skal foregå ute i Bhutan. I årene som kommer vil vi reise ut ca to ganger i året. Prosjektet skal avsluttes i 2011, og forhåpningen er da at bhutaneserne selv vil være i stand til å videreføre arbeidet på egen hånd.

[Bilde: Bhutaneserne samlet for overrekkelse av diplom]

Nyhetsarkiv