Forbedret GPS for synshemmede

Eksisterende GPS-systemer er allerede i dag nyttige navigeringshjelpemidler for synshemmede, men de inneholder også svakheter som reduserer bruksverdien. I prosjektet Forbedret GPS for synshemmede ønsker vi å identifisere disse svakhetene med tanke på å kunne forbedre systemene.

Skrevet av: Magne Lunde - 07.06.2012

[Bilde: Satelitt sender gps-koordinater til ulike mottakere]

Mye er ugjort i forhold til å øke nytteverdien av GPS-systemer for fotgjengere generelt og synshemmede spesielt. Vi ønsker derfor å undersøke hva som skal til for at GPS-teknologien skal kunne videreutvikles. Vi vil spesielt fokusere på blinde og sterkt svaksynte, men antar at bedret "fotgjengerstøtte" vil være nyttig for en langt bredere målgruppe.

 Laget for bilkjøring

En av hovedutfordringene med dagens løsninger er at de primært er laget for bilkjøring (selv om det finnes fotgjengermodus).  Spørsmålet blir dermed hvilke forbedringer som må gjøres for at GPS skal bli mer nyttig å bruke for fotgjengere. Kjente problemområder er: gang, sykkel og turveier finnes ikke på kartet, GPS-løsningen kan gi deg farlige instruksjoner (f. eks gå ut på en motorvei), velge rundkjøringer for biler i steden for underganger for gående, ... Tilgjengelige GPS-systemer mangler også geodata som synshemmede kan ha stor nytte av (trafikklys, bommer, trapper, ...).

Velge retning

En annen utfordring for synshemmede knytter seg til valg av riktig retning.  GPSer kan forsåvidt angi retning, men det kan ta lang tid å velge riktig vei (spesielt i starten av en rute). Grunnen er at GPSer ikke gir deg beskjed om å snu før du har gått ganske langt i feil retning, og ofte er det mange muligheter. Det å velge riktig retning er spesielt utfordrende i store åpne områder. I dette prosjektet ønsker vi å finne løsninger på dette problemet.

Hovedprosjekt

Forprosjektet støttes av IT Funk og vil pågå ut året 2012.  Hovedmålsetningen i forprosjektet er å foreslå geodata og forbedrede tilbakemeldinger som kan benyttes for utvikling av nye GPS-løsninger for synshemmede. I løpet av forprosjektet vil vi vurdere om forslagene til forbedringer krever at arbeidet må videreføres i et hovedprosjekt. I tillegg til MediaLt som leder arbeidet i prosjektet, deltar følgende miljøer : Synshemmede Akademikere, Norges  Blindeforbund, Statens Kartverk, Huseby Kompetansesenter, NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold.

På prosjektets nettsider kan du lese mer om prosjektet.

Nyhetsarkiv