Følger opp med synstolking på kino

Vi følger nå opp synstolkingen av teaterforestillingen Hedda Gabler på Nationaltheatret med synstolking på kino.

Skrevet av: Magne Lunde - 04.12.2013

iPhone med hodetelefoner

MediaLT har synstolket ca 30 norske filmer. Foreløpig har imidlertid den synstolkede versjonen kun fulgt med som et ekstra spor på DVD-utgivelsen. Det vil si at den synstolkede versjonen ikke er vist på kino; bortsett fra på et par testforstillinger (der kinovisningen av bestevenner er mest kjent).

Løsninger for framtiden 

Hovedproblemet har vært gode og rimelige løsninger for distribusjon av synstolking i kinosalen. Dette problemet har vi arbeidet med å løse i prosjektet Synstolk nETT (SETT-prosjektet), der vi  tar i bruk smarttelefoner og der vi har funnet fram til løsninger som vi mener har framtiden for seg. Den 21. november testet vi systemet Movietalk på en teaterforestilling, nærmere bestemt på forestillingen Hedda Gabler på Nationaltheatret.

Testforestilling

Vi følger nå opp med prosjektet Synstolk nETT på kino (SETT på kino), som støttes av Norges Blindeforbunds forskningsfond. Dette prosjektet gjør det mulig for oss å teste ut gode løsninger for distribusjon av synstolking i kinosaler. Vi starter nå arbeidet med å få på plass et samarbeid med en filmprodusent og en kino, for å legge grunnlaget for en testforestilling på kino. Så snart det er klart hvilken kinofilm som vil bli synstolket, vil vi gå ut med en invitasjon til synshemmede om å delta på forestillingen.

Nyhetsarkiv