Finansportalen åpnet

Mandag 14. januar 2008 ble Finansportalen åpnet. Denne skal gi forbrukerne en uavhengig sammenlikning av alle bank- og forsikringsprodukter i landet. MediaLT har jobbet med tilgjengeligheten til portalen.

Skrevet av: - 18.01.2008

Det var stor interesse rundt pressekonferansen hvor åpningen ble foretatt av Forbrukerrådets direktør Erik Lund-Isaksen, finansminister Kristin Halvorsen og barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen. Det er regjeringen som har bevilget pengene til etableringen av denne tjenesten. Målet er å tilby forbrukerne en uavhengig kilde til både gode råd og informasjon av hva som tilbys av bank- og forsikringstjenester. Tradisjonelt har det vært en utfordring å skaffe seg en god nok oversikt til å velge de beste og billigste bankene og forsikringsselskapene, og skapt liten konkurranse i markdet. Dette ønsker Finansportalen å gjøre noe med!

Tilgjenglighet er avgjørende

[Skjermbilde: finansportalen.no]Når det skal sammenliknes priser fra over 150 banker og 20 forsikringsselskaper, så skjønner de fleste at her blir det mange tall og kompliserte beregninger, og resultatet må helst være forstålig for oss vanlige forbruker. Begge disse markedene er i seg selv så kompliserte at de aller fleste sliter med å forstå alle betingelsene, gebyrene, avgiftene og det som i tillegg står med liten skrift.

Universell utforming og tilgjengelighet har vært sentralt for utviklingen av denne portalen. MediaLT har vært engasjert som rådgivere i dette arbeidet fra starten av prosjektet. Dette har vært et spennende oppdrag for oss, og spesielt utviklingen av tabellene hvor enorme mengder med data blir presentert. Det å lage tabeller med opp til 30 kolonner, hvor hver celle har flere funksjoner, krever mye planlegging og testing for å få et godt resultat.

Eksempler på hva som er gjort

  • Tilpasset tabellvisning til ulike behov
  • Bruk av skjult tekst for å øke tilgjengeligheten for skjermlesere
  • Alternative grensesnitt i Flash-filmer
  • Endre skriftstørrelse (med nettleseren eller vha. nettsiden)
  • Talende nettsider (leseWEB)
  • Alternativ merking av grafikk
  • Nettstedet følger gjeldende standarder (WCAG)
  • Hjelpetekster
  • RSS (enkelt å følge med på nyheter)

Et imponerende resultat

Det å ha fokus på tilgjengelighet fra starten av prosjektet har gitt gode resultater. Vi tør å påstå at dette nettstedet har blitt et av de beste eksemplene her i Norge på universell utforming og tilgjengelighet. Finansportalen har vist at det er mulig å få store datamengder kombinert med WEB 2.0 teknikker godt tilgjenglig for alle.

Nyhetsarkiv