Fem buthanesere til Norge

På grunn av sen saksbehandling i statsforvaltningen i Buthan har MediaLTs bistandsprosjekt i Buthan blitt forsinket, men nå er alt klart til oppstart av opplæringen av fem buthanesere her i Norge.

Skrevet av: Magne Lunde - 02.04.2007

I samarbeid med Normisjon har MediaLT lenge jobbet med å forberede et bistandsprosjekt i Buthan. Den 23. april starter MediaLT opplæringen av fem buthanesere.

Allerede i februar i fjor ga Norad tilsagn om støtte til prosjektet, og det var egentlig meningen at buthaneserne skulle kommet til Norge i fjor høst. Her i MediaLT var alle forberedelser gjort og tid avsatt til opplæringen, men den interne saksbehandlingen i Buthan tok mye lengre tid enn forventet. Over et halvt år seinere enn antatt signerte MediaLT i februar i år den formelle avtalen med buthanske myndigheter.

Ny praksis

En av hovedgrunnene til forsinkelsene var et ønske fra buthanske myndiheter om å få innlemmet prosjektet i sitt statsbudsjett. I tillegg til behandlingen i undervisningsdepartementet i Buthan måtte derfor også saken behandles i finansdepartementet. Praksisen med å innbake bistandsprosjekter i det nasjonale statsbudsjettet er en forholdsvis ny prosedyre i Buthan, og dette er en av hovedforklaringene til de store forsinkelsene.

Overføre IKT-kompetanse

Hovedmålsetningen med bistandsprosjektet er å overføre vår IKT-kompetanse til synshemmede i Buthan. I tillegg skal det bygges opp et fullt ut utstyrt datasenter i fjellandet i Himalaya.

Prosjektet bygger på en to-stegsstrategi. Først skal fem ressurspersoner fra buthan komme til Norge og motta opplæring her hos oss i MediaLT i et halvt år. Videre opplæring skal foregå ved at MediaLT reiser ut og ved hjelp av fjernundervisning. De fem ressurspersonene skal med support fra MediaLT bygge opp en IKT-opplæring i grunn- og videregående skole, og de skal også utvikle IKT-kurs for  synshemmede i yrkesfør alder. I løpet av de neste fem årene skal MediaLT gradvis fase seg ut til buthaneserne selv er i stand til å stå for opplæringen og driften av datasenteret på egen hånd.

En visjon

Opplæringen av de fem buthaneserne starter den 23. april, og i løpet av det neste halvåret vil de gjennomgå en intensiv opplæring i bruk av standard programvare og datatekniske hjelpemidler. Allerede i 2004 formulerte vi i MediaLT en visjon om å innlede et bistandsarbeid, fordi vi så hvilke muligheter det ville gi synshemmede i den tredje verden, dersom de fikk muligheten til å ta i bruk ny teknologi og dersom IKT-kompetansen ble overført til dem. Av denne grunn er det med stor glede vi nå tar fatt på dette utfordrende prosjektet.

Nyhetsarkiv