Felles norsk-svensk prosjekt med mål om å gjøre kommandostyring til et hjelpemiddel

MediaLT har i samarbeid med det svenske firmaet Veridict fått støtte til å utvikle kommandostyring til et ferdig produkt. Både prosjektet og det nye hjelpemidlet har fått navnet VOMOTE.

Skrevet av: Magne Lunde - 12.08.2009

Bakgrunnen for det norsk-svenske prosjektet er arbeidet som er utført i SMUDI-prosjektet. Dette arbeidet ledet våren 2009 frem til en prototype for kommandostyring på norsk. Denne prototypen skal nå utvikles til et hjelpemiddel for funksjonshemmede.

Lovende

Høsten 2008 innledet MediaLT et samarbeid med det svenske selskapet Veridict og IBM på feltet taleteknologi. Dette samarbeidet førte fram til utviklingen av en ny norsk talemotor, som ligger til grunn for utviklingen av kommandostyringsløsningen. De første ttestene av prototypen for kommandostyring var så lovende at det raskt ble et ønske om å utvikle prototypen til et ferdig produkt. Veridict og MediaLT gikk derfor sammen om å søke Innovasjon Norge og Tilvekstverket i Sverige om støtte til prosjektet VOMOTE fra programmet svensk norsk næringslivssamarbeid. I skarp konkurranse med mange andre prosjekter ble prosjektet VOMOTE innvilget støtte.

unikt hjelpemiddel 

VOMOTE er en engelsk forkortelse og står for Voice Remote, og er også det foreløpige navnet på    det komplette hjelpemidlet som skal utvikles. VOMOTE skal kunne kobles til en PC, og skal gjøre det mulig å styre  datamaskinen helt eller delvis ved hjelp av menneskelig tale. Målsetningen er at VOMOTE skal utvide, forenkle og effektivisere bruken av teknologi for ulike grupper av funksjonshemmede. Produktet, som kommer til å bli unikt i sitt slag, utnytter avansert programvare for talegjenkjenning, som tolker og forstår brukerens tale og stemmekommandoer og omsetter dette til tekst og kommandoer i datamaskinen. brukeren skal kunne tale naturlig og kontinuerlig uten pauser mellom ordene. VOMOTE svarer og gir hele tiden tilbakemelding til brukeren gjennom en menneskelig røst som skapes ved hjelp av kunstig tale.

Midt i kjernen

Prosjektet vil pågå fram til 31. mars 2010, og på dette tidspunktet skal også hjelpemidlet være ferdig utviklet.  Før dette vil det bli gjennomført brukertester høsten 2009, og arbeidet vil bli gjennomført i tett kombinasjon med SMUDI-prosjektet for å få til et best mulig resultat. VOMOTE er midt i kjernen av MediaLTs visjon om å skape nye teknologiske muligheter for funksjonshemmede.

Nyhetsarkiv