Felles nordisk web

Savner du informasjon om underholdende programvare for funksjonshemmede? Denne informasjonen kan man nå finne på en ny felles nordisk web, som ble lansert i mars.

Skrevet av: Magne Lunde - 31.03.2005

Savner du informasjon om underholdende programvare for funksjonshemmede? Denne informasjonen kan man nå finne på en ny felles nordisk web, som ble lansert i mars.  Weben er et samarbeid mellom Furuboda og Funka Nu i Sverige og MediaLT i Norge.

Fra funksjonshemmede, foreldre og fagfolk på området har det over lengre tid blitt etterspurt informasjon og veiledning om underholdende programvare, samt mulighet for å laste ned ikke opphavsrettbeskyttet materiale (bilder, lyd og video). Det nye nettstedet ønsker å imøtekomme dette behovet, samt å gjøre det enkelt å finne fram til ønsket informasjon. Derfor er all relevant informasjon om underholdende programvare forsøkt samlet på et felles nettsted, slik at intresserte kun får en nettadresse å forholde seg til.  på sidene finner man spilltester, informasjon om ulike former for hjelpemidler, ikke opphavsrettslig materiale (bilder, video og lyd), mulighet for erfaringsutveksling,, retningslinjer for spillutvikling  osv. Det er imidlertid en stor utfordring å holde en slik nettside oppdatert , og alle innspill fra personer som er interessert i feltet mottas derfor med takk!

Bilde: skihopper i svevet
Bildetekst: På den nye nordiske nettsiden ligger det bilder som kan lastes ned gratis, f. eks idrettsbilder.

Det er lagt stor vekt på at sidene skal ha høy tilgjengelighet for alle grupper funksjonshemmede, og at de er enkle å bruke for både funksjonshemmede, foresatte, hjelpere, lærere, osv.  På sidene brukes norsk og svensk om hverandre, men det er så langt som mulig forsøkt anvendt felles skandinaviske ord.

Nettsiden har blitt etablert som en følge av prosjektet Interagera i Sverige og det norske prosjektet Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker. Nettadressen til den nye nordiske siden er: http://www.spillehula.no/. Send oss gjerne en tilbakemelding om hva du mener om siden.

Begrepet spillehula er hentet fra det svenske begrepet spelhålan. I forbindelse med det svenske prosjektet Interagera utviklet  man ved Furuboda et rom tilrettelagt med dataspill og hjelpemidler for funksjonshemmede. MediaLT har ambisjoner om å få utviklet et tilsvarende rom her i Norge, der funksjonshemmede kan komme å spille, der mulighetene kan demonstreres og det kan avholdes kurs for fagfolk, foresatte og lærere.

Nyhetsarkiv