Fagseminar: Sentrale FoU-utfordringer innen universell utforming og IKT

Ressursnettverket "Universell IKT" består av en rekke fagmiljøer og enkeltpersoner som jobber med teknologi og universell utforming. Nå inviterer nettverket til et spennende seminar om FoU innen dette fagfeltet! Det er kun 50 plasser på seminaret, og vi er derfor nødt til å bruke "først til mølla" for å bestemme deltakere.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 26.09.2007

Ressursnettverket "Universell IKT" består av en rekke fagmiljøer og enkeltpersoner som jobber med teknologi og universell utforming. Nå inviterer nettverket til et spennende seminar om FoU innen dette fagfeltet! Det er kun 50 plasser på seminaret, og vi er derfor nødt til å bruke "først til mølla" for å bestemme deltakere.

Nettverkets hjemmeside: www.universellikt.no

Fagkonferansen "Sentrale FoU-utfordringer innen universell utforming og IKT" kommer rett i etterkant av "Universell utforming - nye muligheter og ny kunnskap i forskning og høyere utdanning", og for mange vil det sannsynligvis være aktuelt å delta på begge arrangementene.

Tid, sted og deltakeravgift

Onsdag 21. november kl. 08.30 - 15.45

Auditorium B i Telenor Expo (Kart og veibeskrivelse)

Deltakeravgiften er kr. 500.

Påmelding

Bindende påmelding skjer innen 10.11.2007 til:
Morten Tollefsen
morten@medialt.no
Tlf: 908 99 305

Program

08.30 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 09.10 Velkommen og praktisk info.
v/ Knut Kvale
09.10 - 09.35 VERDIKT og prioriterte satsningsområder
Hilde Erlandsen
09.35 - 10.00 FoU-utfordringer framover - sett fra IT Funk
Maja Arnestad
10.00 - 10.25 Microsofts strategi for tilgjengelighet
Erik L. Solberg
10.25 - 10.40 Pause
10.40 - 11.00 Om måleindikatorer og dok-senterets statusrapport
Rudolph Brynn
11.00 - 11.20 Synshemmedes IKT-barrierer
Kristin Fuglerud
11.20 - 11.30 Orientering om gruppearbeid
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 12.55 Politiske mål og utfordringer
Heidi Grande Røys
13.00 - 14.30 Gruppearbeid
14.30 - 14.45 Pause
14.45 - 15.30 Gruppearbeidet legges frem i plenum
15.30 - 15.45 Oppsummering/avslutning
Magne Lunde

Nyhetsarkiv