Fagseminar - Måling av universell utforming på nett, 4 desember

Prosjektet eGovMon og ressursnettverket Universell IKT inviterer til fagseminar om utfordringer knyttet til måling av universell utforming på nett, samt til presentasjon av måleresultater.

Skrevet av: Magne Lunde - 13.10.2009

Prosjektet eGovMon og ressursnettverket Universell IKT inviterer til fagseminar om utfordringer knyttet til måling av universell utforming på nett, samt til presentasjon av måleresultater. Fagseminaret gjennomføres i tilknytning til to andre arrangementer, og det gir derfor en mulighet til de som ønsker å delta på alle tre arrangementene:

Bak fagseminaret den 4. desember står prosjektet eGovMon og ressursnettverket Universell IKT. eGovMon-prosjektet utvikler metodikk og programvare for å evaluere kvaliteten på nett-tjenester. Ressursnettverket Universell IKT består av en rekke fagmiljøer og enkeltpersoner som jobber med teknologi og universell utforming, og som arbeider med å sette fokus på utfordringer og muligheter på dette fagområdet. Det er begrenset med plasser på seminaret, og vi er derfor nødt til å bruke "først til mølla" for å bestemme deltakere.

Temaer

Følgende hovedtemaer vil bli belyst på seminaret:

  • Muligheter og utfordringer ved måling av universell utforming på nett
  • Et helhetsperspektiv på hva det vil si å gjøre nettsider universelt utformet
  • En sammenlingning av resultater fra Norge.no og eGovMon.
  • Presentasjon av de første foreløpige målingene av transparens.
  • En bedret forståelse av hvordan målinger kan brukes for målrettede forbedringer av nettsteder for innbyggerne og forvaltningen.

Tid, sted og deltakeravgift

Fagseminaret blir holdt fredag 4. desember 2009 kl. 09.00 - 16.00 i auditorium PH170 på Høgskolen i Oslo.

Deltakeravgiften er på kr. 500,-

Veibeskrivelse og Kart:

Vi anbefaler offentlig transport, da det er begrenset med parkeringsplasser ved HiO.

Sporvogn 17 mot Rikshospitalet
Sporvogn 18 mot Rikshospitalet
Sporvogn 11 mot Majorstuen
Stoppested for Pilestredet 35: Holbergs plass

Kart: http://statisk.hio.no/hiokart/

Det er holdt av rom på Tulip Rainbow Norrhona hotell,Grensen 19 0158 Oslo,
Tel: +47 23 31 80 00, Epost: oslo@p-hotels.no
Priser: Enkeltrom: 745,- kroner,dobbeltrom: 845,- kroner. Ved bestilling må følgende referansenummer oppgis: 67040 (rommene holdes av fram til to uker før seminaret).

Påmelding

Bindende påmelding skjer innen 20.11.2009

Program

TidTemaVed
08:30 Kaffe og registrering  
 09:00 Velkommen Mikael Snaprud
09:10 Sammenligning av årets målinger gjennomført av DIFI og av eGovMon - utfordringer og muligheter med automatiske målinger Frank Fardal
Mikael Snaprud
09:40 Diskusjon  
10:00 10 minutters pause  
10:10 Metode og første resultater fra måling av transparens Annika Nietzio og Morten Goodwin Olsen
10:40 Diskusjon  
11:00 10 minutters pause  
11:10 Informasjonskjeden fra portal til innbygger - Fordeling
av ansvar for universell utforming på nett
Morten Tollefsen, MediaLT og Ressursnettverk IKT
 11:30  Lunsj og foto  
 12:30 Portal-leverandøren og tilllnærminger for å sikre kvalitet på nett Aud Marie Hauge, Epinova
12:50 Kommunens perspektiv – redaktørens  muligheter for å sikre kvalitet på nett Per Mandt, Hole kommune
13:10 Måling av kvalitet på nett og muligheter for bedre brukermedvirkning Frank Fardahl
13:30 10 minutters pause  
14:00 Kafe dialog: –hvordan få til en mer effektiv dialog mellom aktører som påvirker kvalitet på nett?  
15:00 Oppsummering av gruppearbeid. Diskusjon – evt. start av
kvalitetsforum.
 
15:45 Veien videre  
16:00 Vel hjem  

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter