Erfaringsseminar om tynne klienter og hjelpemidler

MediaLT inviterer til erfaringsseminar den 20. januar kl. 09.00, der resultatene fra prosjektet om tynne klienter og hjelpemiddelteknologi vil bli presentert.

Skrevet av: Magne Lunde - 04.01.2011

Erfaringsseminaret finner sted i MediaLTs lokaler i Jerikoveien 22 i Oslo torsdag den 20. januar kl. 09.00 - 11.30. Påmelding kan skje til MediaLT på epostadresse info@medialt.no eller på telefon: 21 53 80 10. Det er begrenset med plasser og kun de som faller inn under målgruppen vil få anledning til å delta (se under for en definisjon av aktuelle deltakere).

Ny kunnskap

MediaLT har ledet prosjektet Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi. Prosjektet har frambrakt ny kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter funksjonshemmede har i forhold til bruk av teknologi for tynne klienter. På denne bakgrunn inviterer vi nå utvalgte miljøer til et erfaringsseminar, der målsetningen er å spre informasjon om resultatene, samt å få tilbakemeldinger på resultatene i prosjektet.   

Stort behov

Flere funksjonshemmede har fått forverret sin arbeidssituasjon på grunn av bruk av teknologi for tynne klienter på arbeidsplassen. av denne grunn har det knyttet seg stor interesse til dette prosjektet. Vi mener derfor at det er et stort behov for informasjons- og erfaringsutveksling på området, og vi har derfor tatt initiativet til dette seminaret.

Todelt

Erfaringsseminaret vil bli todelt. Under første delen av seminaret vil resultatene fra prosjektet bli presentert. Etter pausen legger vi opp til en erfaringsutveksling/debatt om resultatene og denne viktige tematikken. Dersom du er arbeidsgiver med funksjonshemmedde ansatt, du er en fagperson på området eller er en funksjonshemmet som har brukt eller bruker teknologi for tynne klienter, kan du melde deg på seminaret. målrettede invitasjoner vil også bli utsendt til utvalgte personer.

Nyhetsarkiv