Er det behov for å kunne lydstyre teknologi?

Forprosjektet Lydstyring nærmer seg nå slutten, og vi ønsker tilbakemeldinger på hvor nyttig det er å kunne styre teknologi ved hjelp av lyder. Vi er derfor veldig takknemlige om du kan besvare spørsmålene under.

Skrevet av: Magne Lunde - 05.10.2010

I forprosjektet Lydstyring undersøker vi muligheten for å tilpasse talestyring av PC til mennesker med talevansker/dysartri. Vi har gitt dette betegnelsen "lydstyring".

Slik ser vi for oss løsningen:

  • Brukeren vil kunne si bestemte lyder/talekommandoer til PCen for å få den til å gjøre ting, for eksempel sende en e-post, åpne Word, styre musepekeren, klikke musen osv.
  • Brukeren vil kunne bruke disse lydene/talekommandoene enten i tillegg til eller i stedet for de styringsmetodene han/hun i dag benytter for å styre PCen. For eksempel kan løsningen brukes sammen med ulike bryterløsninger og øyestyring.
  • Brukeren vil selv kunne velge, sammen med fagmiljø/foresatte/kontaktpersoner, hvilke lyder/kommandoer han/hun vil si til PCen.
  • Brukeren vil selv kunne velge, sammen med fagmiljø/foresatte/kontaktpersoner, hvilke funksjoner PCen skal gjøre og knytte dette opp mot en lyd/talekommando.
  • Hva brukeren vil være i stand til å gjøre, avhenger av hvor mange ulike lyder brukeren er i stand til å lage. Kan hun/han lage ti ulike lyder, kan hun/han plukke ut de ti mest ønskede funksjonene og knytte lydene til disse funksjonene.
  • Ønsker brukeren å endre de funksjonene som er valgt, kan hun/han enkelt gjøre dette ved å mappe en eller flere lyder opp mot de nye funksjonene hun/han ønsker (men dette betinger da at like mange av de tidligere valgte funksjonene må velges bort).

Spørsmål

Vi ønsker nå tilbakemelding fra både personer med talevansker/dysartri, fagmiljøer og øvrig nærmiljø om hva dere tror om nytten av en slik løsning. Svarene på Spørsmålene under sendes per e-post til: miriam@medialt.no

1. Kan du kort si litt om hvem du er?

2. Hvor stort behov tror du det er for lydstyring?

3. Hvor nyttig tror du en slik løsning vil være?

4. Har du andre kommentarer?

 Takk for hjelpen!

Nyhetsarkiv