En test av tilgjengelighet på 162 arkiv, bibliotek og museer

MediaLTs test av tilgjengelighet viser at ABM-sektoren har en jobb å gjøre når det gjelder tilgjengelige nettsider. Noen institusjoner har nokså gode sider, men ingen av de 162 nettstedene var i nærheten av å få full pott.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 15.03.2007

Erfaringsmessig kan svært mye forbedres med små grep. Testene som nå er gjennomført kan riktignok ikke gi detaljerte løsninger på hvert enkelt nettsteds utfordringer, men testene synliggjør svært viktige problemområder!

Poengsystem

For å måle tilgjengeligheten utviklet MediaLT i samarbeid med ABM-utvikling et eget poengsystem. Systemet tar utgangspunkt i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Siden den gjeldende standarden er fra 1999 har vi lagt til noen egne testkriterier, men også valgt å se bort fra sjekkpunkter som er lite relevante i 2007.

Maksimal poengsum er 37.

Best i test, gjennomsnitts-nettstedet og de som har det største forbedringspotensialet

UBO. Bibliotek for medisin og helsefag (Rikshospitalet) vinner en knepen seier med 28 poeng. Nesten like bra er Østfold bibliotekene og Det juridiske fakultetsbibliotek som deler andreplassen med 27 poeng. 8 nettsteder følger deretter med 26 poeng.

I testen er gjennomsnittet 20 poeng. Det skiller lite mellom de ulike sektorene, men bibliotekene er gjennomsnittlig et ørlite hakk bedre enn arkiv og museer.

Hamar bibliotek fikk 12 poeng. Bare 1 poeng bedre er Sverresborg Trøndelag folkemuseum, Hvalfangstmuseet og Museet i Nord Gudbrandsdalen. Mye forbedringspotensiale, altså, og vi føler oss sikre på at manglende tilgjengelighet skyldes kompetanse - ikke vilje!

Nyhetsarkiv