Eksempelsamling om web og universell utforming

Savner du eksempler på hvordan du lager nettsider som er universelt utformet? Da kan du få hjelp av vår nettbaserte eksempelsamling, som vi lanserer i august i år.

Skrevet av: Magne Lunde - 06.06.2013

Bilde fra boka om Jaws og MSN

I mai avsluttet vi prosjektet Bok om universell utforming og web. Boka er nå i Universitetsforlagets hender og kommer i salg i august i år.

Supplement til boka

Som en oppfølging til Bok-prosjektet utvikler vi nå en nettbasert eksempelsamling om web og universell utforming. Målsetningen med prosjektet er å spre kunnskap og kompetanse om web og universell utforming ved hjelp av eksempelsamlingen. Prosjektet støttes av Deltasenteret. Eksempelsamlingen vil være et supplement til boka, men den vil være fritt tilgjengelig og står således også helt på egne ben.

Ferdig samtidig med boka

Arbeidet med eksempelsamlingen startet allerede i Bok-prosjektet. Her ble det først og fremst jobbet med komplekse teknologier, for eksempel WAI-ARIA. I dette oppfølgingsprosjektet vil eksempelsamlingen bli utvidet med blant annet vanlig oppmerking av HTML, bildebeskrivelser, synstolking og så videre. Eksempelsamlingen vil være ferdig samtidig med utgivelsen av boka; det vil si i august 2013.

Innspill til innhold

Første del av oppfølgingsprosjektet består i å definere innholdet i den nettbaserte eksempelsamlingen. Her tar vi gjerne imot innspill fra deg til hva du synes en slik samling bør inneholde. Har du gode kodeeksempler eller annet relevant innhold, tar vi også gjerne imot dette og vurderer om det kan brukes. For at det skal bli enklest mulig å følge med og komme med innspill, legger vi ut eksempelsamlingen fortløpende.

Nyhetsarkiv