Dobbelt så mange synshemmede i arbeid

Kvalitetsmessig god dataopplæring av synshemmede er en svært god samfunnsinvestering. Det er den krystalklare konklusjonen etter at vi her i MediaLT har oppsummert ti års erfaring med dataopplæring av synshemmede.

Skrevet av: Magne Lunde - 30.03.2010

Tallenes tale er helt klar: Nærmere 60 prosent av de som har fått opplæring i IT-sertifikatet Datakortet hos MediaLT er i dag i lønnet arbeid. Kun sju prosent er uføretrygdet. Blant synshemmede ellers er kun hver tredje i lønnet arbeid og nærmere 50 prosent er uføretrygdet.

Håndfast bevis

For oss her i MediaLT er dette et håndfast bevis på at målrettet og kvalitetsmessig god dataopplæring gir gode resultater. Vi tror at hvis alle synshemmede i arbeidsfør alder i Norge ble sikret slik opplæring, ville yrkesdeltakelsen vært høyere blant synshemmede enn den er i dag. Vår erfaring er at IKT-kompetansen blant synshemmede er mangelfull, og at det således er et stort behov for mer opplæring blant synshemmede.

Her kan du lese om hvilken betydning Datakort-opplæringen fikk for en av våre elever.

En mangelvare

Standardisert og kvalitetsmessig god IT-opplæring av funksjonshemmede var en mangelvare, da MediaLT ble etablert i 1999. Med blant annet støtte fra Norges forskningsråd har vi investert mye tid og ressurser i å bygge opp et variert spekter av IT-kurs for funksjonshemmede. vi har opparbeidet oss høy kompetanse på alternative teknikker kombinert med bruk av datatekniske hjelpemidler, og vi har hele veien hatt en krystallklar målsetning om å sette funksjonshemmede i stand til å klare det samme som ikke-funksjonshemmede uten å redusere på kravene. Visjonen har vært og er at det er mange veier til IT-kompetanse, og at vi har kunnskapen og kompetansen i forhold til å lære funksjonshemmede opp i å anvende de framgangsmåtene som er best.

Stolte

Når vi nå titter oss tilbake etter ti år med dataopplæring, kan vi ikke si annet enn at vi er stolte av de resultatene opplæringen har gitt og gir. Det gir inspirasjon til fortsatt arbeid for å løfte funksjonshemmdes IKT-kompetanse, og på den måten bidra til at flere funksjonshemmede kommer i arbeid.

 Stort spekter

Vi tilbyr i dag et stort spekter av IKT-kurs for funksjonshemmede; Alt fra grunnleggende til avanserte kurs. På denne nettsiden kan du lese om hva vi tilbyr. Ta kontakt med oss, hvis du trenger opplæring!

Nyhetsarkiv