Dette bør synshemmede kunne om surfing

Blinde og svaksynte benytter spesielle teknikker for å bruke web på en hensiktsmessig måte. I tillegg til å kunne det samme som alle andre "surfere" må mange synshemmede også kunne bruke funksjonalitet i skjermlesere og/eller skjermforstørrere. I UUC-prosjektet er nå første versjon av hva som er den nødvendige basiskompetansen for brukere som benytter datatekniske hjelpemidler for synshemmede ferdig.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 09.02.2010

Hvis du benytter syntetisk tale hører du et ord av gangen. Leser du punktskrift klarer du kanskje å lese et par, tre tegn av gangen. Bruker du stor forstørring kan du kanskje heller ikke se mer enn noen få tegn. Med så små "vinduer" mot verdensveven er det selvsagt nødvendig å utvikle spesielle strategier og teknikker for å kunne benytte web'en på fornuftige måter! Skjermforstørrere og skjermlesere har funksjonalitet som gjør det mulig å jobbe raskt for synshemmede dersom nettsider er fornuftig laget. Denne funksjonaliteten og hvilke strategier det er lurt å velge må synshemmede lære! Hva er et fornuftig minimum av slik kompetanse for at synshemmede skal kunne bruke web'en på måter som er tilnærmelsesvis like raske som for normaltseende? Nettopp dette har vi forsøkt å definere i UUC-prosjektet. Selve basiskompetansen defineres av en standardisert fagplan: modul 7 i Datakortet.

Forslaget som nå er klart til gjennomsyn baseres på:

  1. Litteratursøk
  2. MediaLTs erfaring med opplæring av synshemmede
  3. Ekspertuttalelser (norske og internasjonale)
  4. En workshop med brukere og eksperter

Siden forslaget skal kunne diskuteres med mennesker som ikke snakker norsk er det foreløpig kun tilgjengelig på engelsk. Det er to dokumenter: et for skjermleser og et for skjermforstørrer.

Her finner du begge dokumentene: UUC-dokumenter

Tilbakemeldinger mottas med takk!

Nyhetsarkiv