Det du kan er lett! Det du ikke kan er vanskelig!

Gunnar Haugsveen har gjennomført testen i kurset "Effektiv på nett". Generalsekretæren i Norges Blindeforbund har vært "prøvekanin" i det nye kursopplegget. Han føler selv at kurset har gjort det enklere å bruke web, og testen ble bestått med glans!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 06.05.2010

"Det aller viktigste jeg har lært i kurset er å bruke ulike strategier for å finne fram!", sier Haugsveen. "Jeg klarte å finne ting på nettet før også, men nye teknikker har gjort at jeg jobber raskere og føler at jeg har mer kontroll."

[Bilde: Gunnar Haugsveen hos MediaLT]

God match

Cathy Kalvenes har vært Haugsveens lærer. Hun sier:

Undervisningen har vært en morsom og nyttig opplevelse for oss begge. Gunnar var en eksepsjonelt trivelig elev. Han er flink med både tale og leselist, men i starten var han litt forsiktig, kanskje litt skeptisk/redd for nye ting. Det glemte han fort da han skjønte at de viktige teknikkene var lette å lære og bruke, med litt øvelse. Gunnar var flink til å gi tilbakemelding  om hva han syntes var krevende og vanskelig på nettsider. Han var hele tiden innstilt på å løse problemer, ikke bare stoppe opp. Gunnar ble etter hvert mer og mer motivert for å lære nye ting. Innsatsen var på topp, og vi fikk knapt presset inn en ti minutters pause. Her skulle vi jobbe effektivt på alle måter, med lenker, overskrifter, tabeller og skjemafelt. Kompliserte sider ble mer oversiktelige for Gunnar. Han ble mindre sliten. Han sier selv at han har mye større glede av å lese nettsider nå, enn da vi begynte. Og testen viste at han har lært nye, nyttige fremgangsmåter for å finne fram.

Etter avlagt test takket Cathy for innsatsen og skrøt av pilot-eleven!

"Det er jeg som skal takke for at jeg fikk lov til å delta på kurset", sier Haugsveen. Han mener at undervisningen har vært god og at kurset inneholder det en blind må kunne for å bruke nettet på en hensiktsmessig måte. "Det du kan er lett! Det du ikke kan er vanskelig!, sier Gunnar, og han legger til "nå har jeg lært nye teknikker, og da er det flere ting som blir enkelt".

Et lite vindu mot verden

Synshemmede bruker vanlige datamaskiner og nettlesere. Blinde trenger i tillegg en skjermleser som leser opp tekst med syntetisk tale og/eller viser teksten som punktskrift (blindeskrift). Med tale kan du lese et ord av gangen. Med punktskrift kan du lese noen få tegn av gangen. Uansett: vinduet mot verden er veldig lite! Derfor har skjermleserne funksjonalitet som gjør bruk av web så effektiv som mulig. Denne funksjonaliteten må imidlertid læres! Blinde kan bruke nettet på en veldig god måte, men det er rett og slett mer kompetansekrevende enn for de som benytter det visuelle brukergrensesnittet!

Mange svaksynte bruker skjermforstørrere. Dette er programvare som forstørrer skjermbildet. Med stor forstørring blir utfordringene for sterkt svaksynte nokså sammenliknbare med de utfordringene blinde har. Skjermforstørrere inneholder derfor også funksjoner som gjør bruk av nett mer effektiv når tekst og grafikk forstørres.

Synshemmede må kunne litt ekstra

I prinsippet må synshemmede kunne det samme som de som ser. En spesifisert fagplan finnes blant annet hos Datakortet. I fagplanen finnes det både teoretisk kunnskap og krav til praktisk kompetanse. Datakortet er derfor et godt utgangspunkt for å definere "nødvendig brukerkompetanse". Fordi mange synshemmede bruker datatekniske hjelpemidler vil imidlertid mange framgangsmåter være annerledes. Det er for eksempel lite hensiktsmessig for blinde å bruke mus. Hjelpemidler inneholder spesiell funksjonalitet, og noe av denne funksjonaliteten må læres for å jobbe effektivt. Synshemmede må altså kunne litt ekstra, og dette er nå definert i to ulike fagplaner:

Fagplanene er foreløpig bare tilgjengelige på engelsk, men vil bli oversatt etter hvert. Grunnen til dette er at kompetansekravene er diskutert med ulike internasjonale miljøer.

Forskningsprosjekt

IT Funk har støttet prosjektet Universal User Competence (UUC). Det nye kurset er et av resultatene.

I prosjektet har det vært gjennomført workshop, utvikling/diskusjon av fagplan på internett og mye mer. Vi føler oss derfor nokså trygge på at kompetansekrav, kurs og tester nå er både hensiktsmessige og har høy kvalitet.

12 timers kurs

MediaLT tilbyr kurset "Effektiv på nett". Kurset tar 12 timer. Siden MediaLT er spesialister på undervisning av mennesker med helt ulike forutsetninger og behov kan vi imidlertid også tilby kurset med individuelle tilpasninger. Noen kan for eksempel trenge flere eller færre timer.

12 timer krever at du kan litt om bruk av hjelpemidler og web fra før.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om kurs, tester eller fagplan!

Nyhetsarkiv