DAISY-bøker uten CD?

Minnekort-baserte DAISY-spillere er vanlige. Bøker distribueres imidlertid oftest på CD. Du må derfor kopiere CDen til minnekortet. Tenk så mye enklere det blir når bøkene ramler inn i spilleren - nesten helt av seg selv!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 17.06.2009

17 juni 2009 inviterte NLB til et møte der temaet var distribusjon av DAISY-bøker vha. internett. Både leverandører av spillere, NAV, innholdsprodusenter og andre deltok på møtet. Jeg var med og nedenfor ser du litt av det som ble diskutert.

DAISY-online

På DAISY-konsortiets nettsider står det at:

DAISY Consortium Members and Friends have long felt that online delivery is the clear future for fulfilling the reading needs of blind and print-disabled users. Several organizations and companies have conducted pilot projects to explore the feasibility of DAISY content online delivery.
http://www.daisy.org/projects/daisy-online-delivery/

Konsortiet mener altså at DAISY-bøker vil bli spredt vha. datanettverk i fremtiden. Spesifikasjonen beskriver distribusjon av lydbøker vha internett-teknologi.

DAISY-online var en av sakene på konsortiets møte i Seoul. Standarden er forsinket. De viktigste bidragsyterne i arbeidet med standarden har vært RNIB og Vision Australia. Våren 2009 fremkom det et behov for revisjon, blant annet at flere som ikke hadde vært på banen ønsket å uttale seg. Konsortiets arbeidsgruppe skal møtes i Toronto i juli. Spesifikasjonen skal vedtas i konsortiet i september.

Det kan bli varianter av implementasjon i ulike land. Spesifikasjonsarbeidet er imidlertid viktig for å sikre at spillere fra ulike produsenter skal kunne brukes.

Det er testløsninger i drift med nye spillere i England og Australia. Det har også vært gjennomført mindre prosjekter i Sverige og Finland. Muligens er det likevel noe mindre trøkk mht. streaming/nedlasting nå enn for et par år siden. Dette skyldes helt klart at man har fått større forståelse for utfordringene knyttet til distribusjonsløsninger av denne typen.

Litt om distribusjon og rettigheter

I Norge har NLB en ny avtale fra juni 2008. Denne avtalen gjelder alle lesehemmede (synshemmede, bevegelseshemmede, dyslektikere, ...). Det er ingen krav til distribusjonsmetode bortsett fra at det skal benyttes vannmerking for online distribusjon.

Hvordan tenker NLB?

Jeg vet naturligvis ikke hva NLB tenker i detalj om online-distribusjon av bøker! Likevel synes jeg det er veldig positivt, spennende og nyttig at dette settes på dagsorden. NLB jobber med kravspesifikasjon for online-distribusjonssystem. Dette vil bli lagt ut på anbud i løpet av høsten. Målet er at nettbasert distribusjon skal settes i drift i 2010.

Foreløpig er det ikke klart hvordan distribusjonen skal implementeres fra starten av. Dette avhenger sikkert av både standardiseringsarbeidet i DAISY-konsortiet, økonomiske rammer og andre ting.

Opplæring og brukervennlighet er sentrale fokusområder

NLB og KABB har mange eldre brukere. NLB ser likevel et generasjonsskifte blant annet gjennom bruk av "Mappa mi".

Opplæring av brukere er viktig både i eksisterende og fremtidige systemer. Ansvar for opplæring i bruk av hjelpemidler er førstelinjetjenesten (kommunen, skolen, ...). Noen møtedeltakere poengterte at denne opplæringen fungerer dårlig.

Løsningen for online-distribusjon må være enkel å bruke. For å sikre dette bør det opprettes en innholdsleverandør-gruppe (dersom ikke dette ivaretas av det norske DAISY-konsortiet).

Hvordan tenker jeg?

  • For det første tenker jeg at online-distribusjon vil gjøre enkelte brukergrupper mer selvstendige. F.eks. de som har trøbbel med å få CDer ut av konvolutten og ut/inn av spilleren.
  • Løsningen må være ekstremt enkel på brukersiden. Kobles spilleren til nettet må bøker synkroniseres helt automatisk. Dette er viktig for noen eldre, selvsagt, dvs. at løsningen krever lite teknisk kompetanse av brukeren. Jeg mener imidlertid at dette er nesten like viktig for teknologer! Det å lese og låne bøker skal være enkelt og ikke kreve at du skriver inn url'er eller velger i digre menystrukturer.
  • Online-distribusjon er også spennende fordi bøker kan gjøres tilgjengelige med en gang! Får du lyst til å lese noe, må du lese noe - reserver boka hos NLB og den gjøres umiddelbart tilgjengelig. Faktisk synes jeg NLB er flinke til å få ut bøker raskt. Men av og til har man jo så dårlig tid at Posten blir en stor irritasjonskilde.
  • Med automatisk synkronisering kan det lages DAISY-spillere med virkelig enkle brukergrensesnitt, og dette er det absolutt behov for!

Nyhetsarkiv