Brukertesting: for de smarte eller de aparte?

Nettborger-prosjektet inviterer til seminar om brukertesting av nettsider. Seminaret vil formidle viktig kunnskap om hvordan brukertesting bør gjennomføres for å få til gode nettsider med universell utforming.

Skrevet av: Magne Lunde - 20.10.2011

Puslebiter: Universell utforming og MediaLT

Seminaret gjennomføres som en del av Nettborger-prosjektet. Nettborger fokuserer på hvordan sosiale medier kan brukes for å fremme samfunnsdeltakelse for alle. To demonstratorer skal brukertestes i prosjektet, og erfaringene fra disse brukertestene vil bli formidlet på seminaret.

Twitter: Vi oppfordrer alle til å twitre både før og under seminaret. Bruk hashtag #smartapart. Del gjerne også info. på Facebook!

Påmelding 

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, auditorium PH170 aud 1
Tid: 30. november 2011 kl. 12.30 - 15.30.

Seminaret er gratis. Du kan melde deg på ved å bruke følgende påmeldingsskjema.

Hvis du har problemer med å fylle ut skjema, kan du ringe 21 53 80 10 eller sende en e-post til info@medialt.no.

Dagen etter, den 1. desember, gjennomfører DIFI sin årlige konferanse: Kvalitet på nett. En mulighet er derfor å kombinere deltakelsen på DIFIs konferanse med dette seminaret om brukertesting.

Program

Tid

Tema

Foredragsholder

12.30

Velkommen, praktisk informasjonog kort om Nettborger-prosjektet

 Laurence Habib, Høgskolen i Oslo og Akershus

12.40

Hvordan bør brukertester av nettsider gjennomføres: Erfaringer fra brukerutprøvinger i Nettborger-prosjektet

Øystein Dale, Norsk Regnesentral

13.10

Brukereksperter og ekspertbrukere: Om forholdet mellom brukertesting og ekspertesting

Morten Tollefsen, MediaLT

13.40

Brukertesting sett fra en brukers synsvinkel: Hva kan vi lære av brukernes erfaringer?

David Hole

13.55

Pause

 

14.15

Hvordan finne de "riktige" brukertesterne? Om erfaringene med brukernettverk

Magne Lunde, MediaLT

14.30

Hvordan vil antidiskrimineringsloven og forskriften til denne bli håndhevet i forhold til nettsider?

Anne Marie Colban, DIFI

15.00

Innspill fra salen: Kommentarer og spørsmål fra deltakerne

 

15.20

Oppsummering

 

15.30

Slutt

 

 

Nyhetsarkiv