Brukererfaring med fulltekst DAISY-bøker

Multimediebøker med tekst, bilder og lyd kan i prinsippet brukes av veldig mange! For å sikre god tilgjengelighet og akseptabel kvalitet er det viktig å få tilbakemeldinger fra sluttbrukere, utføre brukertester og forbedre både leseverktøy, produksjonsverktøy og produksjonsmetoder.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 25.04.2005

DAISY bøker med både tekst, bilder og innlest tale har vært svært dyre å produsere. Bedre produksjonsverktøy og muligheter for bruk av kunstig tale har gjort fulltekst bøker enklere å lage. Det er imidlertid liten erfaring med slikt materiell, både som studielitteratur og til andre formål.

Vi ønsker primært å ta utgangspunkt i fulltekst produksjoner og hvordan disse oppfattes av sluttbruker. Tilbakemeldinger og testresultater vil bli benyttet til å realisere følgende delmål:

  1. Gjennomgang av programvare for avspilling av fulltekst DAISY og implementasjon av evt. tilpasninger for enkelte brukergrupper.
  2. Retningslinjer for bruk av fulltekstbøker generert vha. kunstig tale. Retningslinjene skal inneholde krav til talekvalitet (hastighet, tonehøyde, uttale, ...), og til hvilket materiell/betingelser kunstig tale kan benyttes.
  3. Utarbeide retningslinjer/standard for pedagogisk markup i XML-dokumenter.
  4. Evaluere nytteaspektet ved DAISY fulltekst bøker i ulike brukergrupper.
  5. Vurdere om tilgjengelige produksjonsplattformer egner seg mht. retningslinjer for pedagogisk markup og andre resultater fra brukerundersøkelsene.

Prosjektet har en egen side på nettet: http://medialt.no/prosjekt/daisy_fulltekst/index.htm

Nyhetsarkiv