Bok om universell utforming: langt mellom liv og lære!

Jeg kunne skrevet en lang serie med tittelen "langt mellom liv og lære". Her kommer i alle fall et nytt eksempel, og hvem vet - det blir ikke nødvendigvis det siste jeg velger å legge ut!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 20.05.2009

Første desember skrev jeg: "Ministerkonferanse i Wien: langt mellom liv og lære!". Denne gangen handler det om en ny bok.

Inclusive Buildings, Products & Services - Challenges in Universal Design

På IT Funks nettsider leste jeg nylig artikkelen Ny bok om utfordringene ved universell utforming og IKT. Det står blant annet at:

Forlaget Tapir Academic Press i Trondheim lanserer i disse dager boka "Inclusive Buildings, Products & Services - Challenges in Universal Design". Her belyses utfordringer, erfaringer, idéer og kunnskap som er knyttet til universell utforming på områdene arkitektur (inkluderende bygninger), produktdesign og IKT. I boka presenteres strategier for universell utforming og hvordan de kan forstås og gjennomføres.
Redaktør for boka er 1.amanuensis Tom Vavik ved AHO, tidligere medlem av IT Funks Brukerforum. Artiklene er skrevet av forskere, pedagoger, arkitekter og designere som arbeider profesjonelt med universell utforming og IKT.
Flere av bidragsyterne har deltatt i prosjekter støttet av IT Funk.

Utgivelsen er støttet av Miljøverndepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helsedirektoratet, IT Funk og Statens byggtekniske etat.

Spennende, tenkte jeg!

Flott at det er laget en slik bok tenkte jeg. Med så erfarne forfattere, med sponsorer som profilerer seg så hardt mht universell utforming osv, er det selvsagt tenkt på at alle må få tilgang til innholdet. Riktignok står det på IT Funks sider at det er en bok, men en bok om universell utforming skal selvsagt være elektronisk. Faktisk tok jeg det som en selvfølge at det å få boka elektronisk var helt uproblematisk.

Jeg er prosjektleder i ressursnettverket Universell IKT (støttet av Norges Forskningsråd) og forskningsrådet har også støttet utviklingen av et sertifiserende kurs: Universell IKT. Håpet kanskje at vi kunne bruke boka blant annet i kurset.

Litt om tidligere erfaring

Jeg har tatt hovedfag i informatikk. Heller ikke da jeg studerte kunne jeg lese trykte bøker (jeg er blind). Jeg sendte imidlertid epost til forfatter/forlag og spurte om elektroniske versjoner. Ikke en - ikke en - eneste gang har jeg fått nei på disse henvendelsene.

Etter studietiden har jeg fortsatt med å be om elektroniske versjoner. Det er naturligvis helt OK å betale det bøkene koster. Jeg har aldri bedt om å få bøkene gratis. Etter hvert er det til og med vanlig at bøker legges på nettet. Springer er et eksempel: alt er tilgjengelig elektronisk (selv om brukergrensesnittet utvilsomt kan gjøres bedre).

Unntaket som bekrefter regelen

Nå har jeg imidlertid for første gang opplevd å ikke få en bok jeg har vært såpass interessert i å lese at jeg har kontaktet redaktøren. For boka om universell utforming, nei, den var kun tilgjengelig i papirformat, den!

Tom Vavik kontaktet forlaget og fikk til svar at:

Lasse Postmyr i forlaget foreslår at Hjelpemiddelsentralen tilrettelegger boken for svaksynte og blinde.

Da jeg gjorde oppmerksom på at "hjelpemiddelsentralen" ikke holder på med slikt fikk jeg svar at de mente "Norsk lyd og blindeskriftsbibliotek". Jeg kunne jo ønske meg boka, så ville NLB kontakte forlaget. Det kunne jeg sikkert ha gjort, og kanskje NLB (som vanligvis er positive) hadde lest inn boka om en stund. Jeg har imidlertid ikke tenkt til å kontakte NLB, for denne holdningen er mest provoserende og litt skuffende for meg.

Gjør det jeg sier, ikke det jeg gjør

Sånn omtrent på det nivået er universell utforming. Når staten støtter et prosjekt knyttet til erfaring med universell utforming er det ingen krav til at publisering gjøres universelt utformet.

Mennesker med dysleksi, synshemmede og andre som ikke kan lese er jo ikke gjennomsnittsmennesker. Staten får evt lage en spesialversjon til disse nisjegruppene: f.eks. en lydbok. Eller lydbok, nei, den kan jo ikke brukes av mennesker med kombinerte syns- og hørselsvansker. Da får vel NLB scanne inn boka, korrekturlese den og ...

Håper i alle fall de som står bak bok-prosjektet er stolte og at de fortsatt vil snakke varmt om universell utforming!

Nyhetsarkiv