Bobby er borte!

Validatorer er nyttige for utviklingen av nettsteder. Bobby har for mange vært den viktigste tilgjengelighetssjekken, men nå er tjenesten "tatt av lufta".

Skrevet av: Morten Tollefsen - 22.02.2008

IBM har kjøpt Watchfire, og Bobby er "tatt av lufta": http://www.pcworld.com/article/id,132617-pg,1/article.html.

IBM skriver følgende:

PLEASE NOTE: As of February 1, 2008 the Watchfire WebXact and Bobby Online products will no longer be publicly available. As an IBM Company, Watchfire will continue to invest in accessibility through the IBM Rational Policy Tester Accessibility Edition solution (previously WebXM Accessibility Module). This enterprise platform leverages the Bobby technology alongside a next-generation scan engine, providing the accessibility community with technology that allows users to scan, test, remediate and understand compliance with current accessibility legislation. Watchfire is working closely with the IBM Human Ability and Accessibility Center to continue to evolve this product line to meet this growing market demand.
For more information please see http://www.ibm.com/software/awdtools/tester/policy/accessibility/ and www.ibm.com/able. Ny beta av wave: http://webaim.org/blog/introducing-wave-4/

Testing av tilgjengelighet med validatorer

Tilgjengelighet til nettsider kan naturligvis ikke testes fullt ut vha. en validator. Dette blir sammenliknbart med å spørre en maskin: "Er siden pen", og regne med at det er tilfelle dersom et stilark validerer. Skal nettsider gjøres tilgjengelige for alle trengs det naturligvis kompetanse om riktig bruk av HTML, datatekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, kunnskap om ulike forutsetninger og behov mm.

Men, validatorer er likevel nyttige, og kan være god hjelp selv for tilgjengelighets-eksperter!

For mange er det nok derfor dumt at Bobby er borte!

Flere alternativer

Bobby har kanskje vært den mest kjente validatoren for tilgjengelighet. Det finnes imidlertid mange andre. De har alle styrker og svakheter, og jeg vil ikke gi spesielle råd om hvilken det lønner seg å bruke. Se gjerne linksamlingen vår for å finne mer info: http://medialt.no/index.asp?pageId=49&subId=8

Nyhetsarkiv