Bistandsprosjekt i Bhutan: Sluttrapport for IKT prosjektet

En oppsummering av IKT-prosjektet i Bhutan. Her er det mye artig å lese, og en litt annerledes måte å drive bistandspolitikk på. Vi har ikke klart å få finansiert liknende prosjekter, men vi skulle gjerne ha gjort dette andre steder også. Dette er både positivt og ekstremt givende å jobbe med!

Skrevet av: - 01.03.2012

[Bilde: Blind gutt leser Braille i klasserommet på skolen]

En av visjonene da vi startet MediaLT var å kunne gi funksjonshemmede i andre deler av verden de samme teknologiske mulighetene som oss her i vesten. Vi ville først overføre vår kompetanse til en ressursgruppe i bistandslandet. deretter mente vi at ressursgrupen hadde bedre forutsetninger enn oss selv for å spre denne kompetansen i eget land. Evalueringen av bistandsprosjektet i Bhutan viser at dette var en vellykket strategi. Vi vil gjerne bruke denne strategien også i andre utviklingsland.

Final Report from the Bhutan ICT project - Training of Visually Impaired

Nyhetsarkiv