Bedre lydbøker med Brage

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek inviterer til lansering av den nye norske talesyntesen Brage og produksjonsverktøyet PipeOnline.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 15.09.2009

Mandag 5. oktober 2009 i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), Observatoriegaten 1 B, møterom 70, Kl. 13.00 – ca 15.30.

NLB - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har i samarbeid med svenske TPB - Talboks- och punktskriftsbiblioteket utviklet den norske talesyntesen Brage. Brage vil gi syns- og lesehemmede studenter lydbøker med høyere kvalitet enn tidligere

Brage skal brukes sammen med NLBs produksjonsverktøy DAISYPipeline og den egenutviklede nettbaserte tjenesten PipeOnline. PipeOnline gir studenter og læresteder mulighet til selv å produsere lydbøker med talesyntesen Brage

Brage bygger på materiale fra den kommende norske språkbanken

Program

13.00: Velkommen til lansering

13.10: Tilgjengelige norske språkressurser - v/Torbjørg Breivik (Språkbanken)

13.30: Den nye norske talesyntesen Brage – v/Christina Tånnander og Kåre Sjölander (TPB)

14.00: PipeOnline, nettbasert produksjon og distribusjon – v/Olav Indergaard (NLB)

14.20-15.00: Utdypende spørsmål

Enkel servering

NLB vil gjerne ha oversikt over hvor mange som kommer, og ber om påmelding med navn på institusjon og deltakere til:
post@nlb.no

Påmeldingsfrist: 01.10.09. (Ingen påmeldingsavgift.)

For mer informasjon kontakt prosjektleder Pål Hals:
paal.hals@nlb.no

Videresend gjerne denne invitasjonen til kolleger eller andre interesserte.

Nyhetsarkiv