Barn vil ikke høres ut som voksne!

Vi tror at barn som benytter syntetisk tale helst vil høres ut som barn. Slik er det ikke i dag. For norsk finnes det kun voksne stemmer, og faktisk er utvalget av barnestemmer på andre språk også nærmest fraværende.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 08.09.2011

Barnehender på tastatur

Nå skal vi prøve å lage en barnestemme! Dette er ikke lett, og i dette prosjektet er det en rekke spennende forskningsutfordringer og innovative teknikker som skal prøves ut. Prosjektet støttes av IT Funk og Blindemisjonen IL, og prosjektet er et samarbeid mellom:

Snakke med syntetisk tale

Barn som ikke kan snakke eller har et veldig begrenset språk kan benytte innleste fraser eller syntetisk tale for å kommunisere. Siden det ikke finnes norske syntetiske barnestemmer brukes voksne stemmer. Barn skal selvsagt ikke høres ut som voksne! Dette er i prinsippet alle enige om, men det å lage en barnestemme er mer utfordrende enn å lage voksne stemmer:

  • Moderne talesynteser krever at et menneske leser inn mye strukturert tekst. Det er lite realistisk at et barn kan lese inn så mye.
  • En barnestemme har andre egenskaper enn voksne stemmer. Stemmene er lysere og mer dynamiske.
  • ...

Lese med barnestemme?

Syntetisk tale brukes også for å lese tekst (f. eks av synshemmede og andre med lesevansker). I KUBA-prosjektet vil vi teste om barn som bruker syntetisk tale til opplesing av tekst foretrekker en barnestemme.

Kommersielt potensiale?

De tunge aktørene mener at barnestemmer er kommersielt uinteressant.

Dette kan godt være riktig, og vi er derfor veldig takknemmlige for den muligheten IT Funk og Blindemisjonen IL har gitt oss for å starte utviklingsarbeidet! Selv om vi ikke klarer å få frem en perfekt stemme i dette prosjektet vil vi i det minste ta skritt i riktig retning!

KUBA-prosjektsider

Nyhetsarkiv