Banebrytende løsning for synstolking på kino

Norge er først ute med å ta i bruk en ny og framtidsrettet løsning for synstolking på kino. NRK har laget et innslag om løsningen.

Skrevet av: Magne Lunde - 04.03.2014

iPhone med hodetelefoner

I prosjektet SETT på kino (som støttes av Norges Blindeforbunds forskningsfond) har vi jobbet med å finne fram til gode løsninger for distribusjon av synstolking i kinosaler. Parlamo er en banebrytende og framtidsrettet løsning. Parlamo testes nå ut på filmen Blind, som hadde premiere den 28. februar.

Avansert lydteknikk

Løsningen baserer seg på bruk av smarttelefoner. Appen Parlamo må installeres på smarttelefonen. Ved hjelp av appen kan en synstolket versjon av filmen lastes ned til smarttelefonen. Avansert lydteknikk brukes for å synkronisere synstolkingen med filmlyden i kinosalen. Dette betyr at synshemmede kan gå på hvilken som helstt kino der filmen spilles. Det kreves ingenting fra kinoenes side.

NRK kulturnytt

NRK kulturnytt kan du høre en repotasje om synstolkingen av filmen Blind og situasjonenfor synstolking i Norge.

Aldri før

Nytt er det også at produsenten av filmen betaler for synstolkingen. Det har aldri før skjedd i Norge. Dette skal produsenten Motlys ha honnør for. Motlys fortjener også anerkjennelse for at de har vært villige til å være med å teste ut løsningen.

Framgangsmåte

Foreløpig foreligger løsningen kun for iPhone, iPod og iPad. Løsningen vil imidlertid også snart være tilgjengelig for Android-telefoner. Vi har laget en framgangsmåte for hvordan du bruker appen med skjermleseren Voiceover. Hvis du kan tenke deg å se filmen Blind med synstolking på kino, er det derfor bare å ta kontakt med oss. Så får du tilsendt framgangsmåten pr. e-post. Kontakt oss på enten telefon 91 79 00 78 eller magne@medialt.no.

Varig løsning

 Det eneste som mangler nå er å få på plass en varig løsning for støtte til synstolking av norsk film. Derfor er det nå på tide at norske mynigheter går inn og sikrer en slik løsning. Gjør norske myndigheter dette, ligger alt nå til rette for gode kinoopplevelser for synshemmede.

Nyhetsarkiv