Banebrytende dataprosjekt

Skrevet av: Magne Lunde - 10.03.2001

Kong Harald og statsminister Kjell Magne Bondevik er frontfigurene i en ny og banebrytende elektronisk pekebok, som er utviklet både av og for funksjonshemmede. - Jeg var nysgjerrig på den nye datateknologien, og synes dette hørtes ut som et spennende og interessant prosjekt. Derfor svarte jeg ja til å stille opp, forteller Kong Harald.

Ved Haukåsen skole i Oslo brukes den nye programvaren aktivt i undervisningen av funksjonshemmede. - Erfaringene så langt er at denne programvaren egner seg meget bra for mange grupper av funksjonshemmede, sier Hilde Fresjarå ved Haukåsen skole.

Helt vill

Anita Engen fra Tromsø er mor til Jon (20 måneder), som har downs syndrom. - Pekebok-programmet har vært til stor glede for oss. Jon blir helt "vill" av glede, når jeg setter han foran PC'en og han hører åpningsmelodien til programmet, kommenterer Engen.

Seende datter

Ideskaperen bak den nye og banebrytende datateknologien er cand. Scient Morten Tollefsen fra Stovner, som er blind. Med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennomførte Tollefsen i 1998 "Martine-prosjektet".

- Mitt utgangspunkt var å utnytte dataens mange muligheter, til å lage en programvare som gjorde det mulig for meg å kommunisere med min seende datter om bilder. Programmet beskriver bildene enten via tekst eller lyd, forteller Tollefsen.

LAV BRUKERTERSKEL

Resultatet av Martine-prosjektet ble en elektronisk pekebok om norske dyr, der det også er spilt inn en barnedyresang til hvert bilde. - Det legges i dag stor vekt på at dataspill og andre multimediaproduksjoner skal ha en "fancy" design. Mitt inntrykk er med andre ord at innpakningen betyr mer enn selve innholdet. Vårt utgangspunkt har derimot vært å lage en enkel programvare med lav brukerterskel, der hovedfokusen har vært rettet inn mot et høyt kvalitetsmessig innhold, framhever Tollefsen.

Eldre barns behov

I år har arbeidet blitt videreført i SVEIP-prosjektet (synshemmede Voksne og Elektroniske Interaktive Pekebøker). To nye elektroniske bøker er nå klare ("Tut og kjør" og "Pannekaka"), og en tredje bok vil foreligge nærmere jul. I den siste boka vil programvaren bli utviklet i forhold til eldre barns behov.

- Vi har også lagt stor vekt på at de elektroniske pekebøkene skal være tilpasset synshemmede barns behov. Gjennom disse bøkene kan derfor synshemmede barn leke seg til erfaringer med bruk av data. Underveis i arbeidet med å utvikle programvaren har vi dessuten fått mange og klare tilbakemeldinger om at de elektroniske pekebøkene også fungerer svært godt i forhold til andre grupper av funksjonshemmede, framholder Tollefsen.

En mangelvare

Hilde Fresjarå forteller at programvare som er egnet for funksjonshemmede er en mangelvare. Derfor er hun også svært glad for at pekebok-programmet nå er utviklet. - I tillegg til at de elektroniske pekebøkene virker stimulerende, synes også våre funksjonshemmede elever at de er svært morsomme å bruke, kommenterer hun.

Fresjarå har prøvd ut bøkene i forhold til elever med ulike handikap. Blant annet gjelder dette elever med Celebral Parese (CP). - Programmet kan styres ved hjelp av noen få hurtigtaster. Dette gjør det enkelt å manøvrere de elektroniske bøkene med en eller flere brytere. Noe som igjen gjør det mulig for elever med sterke utslag av CP å bruke programvaren, framholder Fresjarå.

Et samspill

Av denne grunn mener Fresjarå at de elektroniske bøkene er godt egnet for gruppeundervisning. - Programvaren legger vekt på at det skal være et samspill mellom voksne og barn, og i vårt tilfelle mellom lærere og elever. Vi har derfor latt elevene hatt en tast hver, som er koblet til en bryter, og så brukt bøkene i fellesskap. Denne undervisningsformen har vært svært vellykket, orienterer Fresjarå.

Overbevist

Anita Engen fra Tromsø har brukt pekebok-programmet aktivt i forhold til sin sønn Jon, som har downs syndrom. Jon har ikke språk. Han har så vidt begynt å gjøre noen tegn. Vi benytter tegn til tale, for å stimulere språkutviklingen. Jeg er overbevist om at det er ved bruk av Martines dyrebok at han blant annet allerede kan gjøre tegnet for katt, forteller Anita.

Tut og kjør

I år har det blitt produsert to nye elektroniske pekebøker. Kong Harald, statsminister Kjell Magne Bondevik, Bjørn Rune Gjelsten og Martin Schanche er frontfigurene i den ene av disse bøkene: "Tut og kjør". - Jeg var nysgjerrig på den nye datateknologien, og synes dette hørtes ut som et spennende og interessant prosjekt. Derfor svarte jeg ja til å stille opp, sier Kong Harald.

I "Tut og kjør" får man se, høre og lære om framkomstmidler i bred forstand: Alt fra Kong Harald med sin seilbåt til trikkeføreren i gata (i alt 26). I tillegg til bildene, vil man kunne høre lyden av de ulike framkomstmidlene, få faktaopplysninger og høre føreren av framkomstmidlet snakke. Dette er videre supplert med fire CD'er med lydmontasjer, slik at "Tut og kjør" består av i alt hele fem cd'er. Lydmontasjene gir inngående kjennskap til framkomstmidlets funksjon og bruksmåte, og kan også spilles av i en vanlig cd-spiller.

PANNEKAKA

Den andre boka omhandler Asbjørnsen og Moes eventyr om "Pannekaka ". Ved hjelp av illustrerte datategninger og en dramatisert lydmontasje bestående av opplesning, lydeffekter og musikk, tas man med inn i eventyret. Bildene og den dramatiserte lydmontasjen kan kjøres synkronisert, eller man kan lese eventyret bilde for bilde i sitt eget tempo. Lydmontasjen kan også avspilles som et hørespill i en vanlig cd-spiller.

Tollefsen opplyser at man kan lese mer om programvaren og de elektroniske pekebøkene på hjemmesiden: http://www.medialt.no/, eller man kan kontakte han via e-post: morten@medialt.no eller ringe: 22216533.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter