Avspilling av DAISY-bøker på MP3-spillere

De aller fleste DAISY-bøker kan også spilles av i ordinære MP3-spillere. Du vil imidlertid miste mye av den fine funksjonaliteten i DAISY (hoppe mellom sider, hoppe mellom kapitler, sette bokmerker etc). På noen MP3-spillere finner du heller ikke igjen bøkene under album: upraktisk, men et løsbart problem, heldigvis.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 16.05.2008

Hvorfor skjer dette?

For å dele inn i album bruker noen spillere filmapper. Andre spillere (ofte de med 6 Gb minne eller mer) bruker meta-informasjon i MP3 filene. Siden denne typen info. er lagret i en annen fil i DAISY-bøker mangler meta-dataene i MP3-filene, f.eks. album og artist.

Løsning

Du må sette "Source/Album:" i MP3 filene. Det finnes en rekke verktøy for å gjøre dette, og jeg skal ikke begi meg ut på å prøve å anbefale noen.

Selv har jeg brukt SoundForge (Batch Converter) for å gjøre dette raskt og enkelt. Sett da f.eks. Artist til utgiveren av boka (f.eks. NLB eller KABB) og Source/Album til navnet på boka.

Nyhetsarkiv