Atlas 2006

Skrevet av: Morten Tollefsen - 25.11.2004

Offentliggjøringen fra Helse- og rehabilitering 2004 ble veldig gledelig for MediaLT! Prosjektet Atlas 2006 fikk tildelt midler, og fra nyttår vil vi brette opp armene og starte med et prosjekt vi virkelig ser på som nyttig, spennende, interessant og utfordrende!

Bakgrunn

Hvordan verdensdeler og land ligger i forhold til hverandre, hvordan omrisset av ulike land er, viktige elver, fjell, havområder osv, regnes som allmennkunnskap. Verdensatlas er nyttige oppslagsverk både på skolen, i arbeidslivet og privat. Denne typen oppslagsverk regnes derfor som en selvfølge for voksne og barn med normalt syn.

For sterkt synshemmede er situasjonen ganske annerledes. Det finnes ikke oppdaterte taktile verdensatlas, heller ikke kartverk med tydelige kart tilpasset svaksynte. Dette gjør synshemningen til en betydelig funksjonshemning også i forhold til verdensgeografi. Mens andre i tillegg får kart i forb. med nyhetssendinger på TV, aviser, i lærebøker osv. har altså ikke sterkt synshemmede noen mulighet for å få tilgang til oppdaterte kart.

I prosjektet Atlas 2006 ønsker vi å utvikle et verdensatlas tilpasset blinde og svaksynte. Dette skal ikke bare bli en bok i tradisjonell forstand. Vår målsetting er i tillegg å utvikle et system som kan holdes oppdatert. I størst mulig grad vil vi legge opp til medieuavhengig presentasjon, eller sagt på en annen måte "universell utforming".

Ideen om et verdensatlas for synshemmede kom opp i H&R-prosjektet IT for synshemmede barn. Foreldreforeningen Assistanse var spesielt interessert i å få laget enkle kart. Med enkle kart menes i denne sammenheng, kart med forholdsvis få detaljer. Vi tenkte oss å lage et dataspill som omhandlet kart, men dette ble for omfattende.

Taktile kart skal også testes med et produkt som gjør det mulig å koble dem til PCen. Steven Landau fra det amerikanske foretaket Touchgraphics (www.touchgraphics.com) har vist stor interesse nettopp for å benytte kartene knyttet til PC. Landau er satt opp i prosjektgruppa, og vil blant annet være en nøkkelperson mht. å løse tekniske utfordringer knyttet til bruk av PC og kart/trykkfølsom plate.

Informasjon på nettet

Prosjektet vil få sin egen nettside over nyttår! Vil du ha mer informasjon kan du kontakte prosjektleder:

Morten Tollefsen
tlf: 21 53 80 10
Epost: morten@medialt.no

Nyhetsarkiv