ATAG 2.0 tredje "Last call working draft"

W3C/WAI sine retningslinjer for tilgjengelige publiseringsverktøy (ATAG 2.0) er nå lagt ut til høring.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 10.05.2012

[Bilde: Logo WAI]

Den siste høringsrunden for ATAG 2.0 arbeidsutkastet finnes på: http://www.w3.org/TR/ATAG20/. De som har fulgt med på utviklingen og som ønsker å se hva som er oppdatert finner dette på: http://www.w3.org/TR/ATAG20/#status.

Hensikten med disse retningslinjene er todelt:

  1. Gjøre publiseringsverktøyene tilgjengelige for funksjonshemmede (Del A).
  2. Sørge for at web-innhold som publiseres er tilgjengelig (Del B).

De som kjenner WCAG 2.0 vil kjenne igjen oppbyggingen av ATAG 2.0: prinsipper, retningslinjer og suksesskriterier på nivå A, AA og AAA. Mange av suksesskriteriene gjenkjennes fra WCAG, og jeg synes nå disse standardene begynner å bli bra samkjørt.

Tilbakemeldinger skal gis innen 5. juni.

Nyhetsarkiv