Arkiv, bibliotek og museer under lupen

MediaLT vant anbudet om å kartlegge tilgjengelighet for nettsteder i ABM-sektoren (arkiv, bibliotek og museer). Det skal gjennomføres en grunnleggende sjekk på ca. 165 nettsteder. I tillegg skal noen tjenester velges ut for en mer grunndig test.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 15.12.2006

Offentlig informasjon skal være tilgjengelig for alle

Det er økende bevissthet rundt viktigheten av universelt utformede nettsider, og fra offentlige myndigheter vektlegges også universell utforming stadig mer. I 2004 utarbeidet regjeringen en ”handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder”. En av målsetningene i handlingsplanen er å øke tilgjengeligheten til offentlige nettsteder.

ABM-utvikling tok initiativet til en kartlegging av nettsteder for arkiv, bibliotek og museer i november 2006. Arbeidet er nå i gang, og for web-gruppa i MediaLT er prosjektet både spennende, lærerikt og utfordrende!

Mennesker har ulike preferanser, forutsetninger og behov

IT og internett har åpnet helt nye muligheter for funksjonshemmede, men pga manglende kunnskap og kompetanse kan funksjonshemmede hindres i å ta i bruk disse mulighetene. MediaLT mener at manglende tilgjengelighet til nettet for funksjonshemmede er en helt unødvendig barriere. Kompetansen og kunnskapen finnes. Det handler bare om å ta den i bruk!

De fleste som har noe å formidle ønsker at budskapet skal nå så mange som mulig! Nettopp enkel tilgang er en grunn til å legge ut informasjon på internett. Elektronisk informasjon har et helt spesielt potensiale: mottakeren kan velge ulik presentasjon! Nettsider kan leses på en stor dataskjerm, med mobiltelefon, vha. syntetisk tale, med leselist osv. Gode nettsider egner seg for ulik presentasjon, og gode nettsider tillater alternative input-enheter!

Mål

Prosjektets hovedmål er:

Å teste i hvilken grad nettbaserte ressurser i arkiv, bibliotek og museer er universelt utformet.

Hovedmålet er videre delt i:

  1. Kartlegge tilgjengeligheten til nettbaserte ressurser i arkiv, bibliotek og museer ved hjelp av både representative kvantitative tester og kvalitative dybdetester.
  2. Dokumentere og formidle resultatene fra kartleggingen.
  3. Komme med forslag til tiltak for videre oppfølging.

Egen nettside for ABM-prosjektet

ABM-prosjektet har en egen nettside (finnes under Prosjekter på MediaLTs hovedside). Direkte lenke er: http://medialt.no/?pageId=178

På prosjektsiden finner du flere detaljer, kontaktskjema, publisering av resultater mm.

Nyhetsarkiv