Arbeidspraksis: Support på smarttelefon og PC for personer med nedsatt syn

Vi søker en synshemmed person til en stilling som UU-veileder. Oppstarten av stillingen er tenkt gjennomført som arbeidspraksis finansiert av NAV, men med et mål om varig ansettelse.

Skrevet av: Magne Lunde - 20.10.2022

Logo: Stiftelsen Dam

Stillingen inngår i prosjektet SmartJobb, som støttes av Stiftelsen Dam. I prosjektet tester vi ut arbeidsoppgaver og yrker der det kan være et fortrinn å være synshemmet. Derfor kan kun synshemmede søke på denne stillingen.

Stilling som UU-veileder

MediaLT AS gjennomfører et prosjekt som skal vurdere en fortrinns-strategi for personer med synshemming. Prosjektet ønsker å få til et samarbeid med NAV om stillingen, der oppstarten av stillingen er tenkt gjennomført som arbeidspraksis finansiert av NAV (arbeidsavklaringspenger eller lignende).

Arbeidssted: Jerikoveien 22, 1067 Oslo, nærmere jul flytter vi til Sehesteds gate 6 i Oslo. Ved bosted utenfor Oslo-området kan fjernarbeid vurderes.

Tittel: UU-veileder

Søknadsfrist: 31.10.2022

Vi søker en synshemmet person som synes det er spennende å jobbe med support, teknologistøtte og IKT-opplæring. Dette er prosjektoppgaver i SmartJobb-prosjektet. Prosjektet tar mål av seg til å finne stillinger, yrker og arbeidsoppgaver hvor nedsatt syn er et fortrinn i utøvelsen av arbeidsoppgavene. Den som ansettes må ha en avklart sak hos NAV og krav på støtte, fordi stillingen i prosjektperioden må finansieres gjennom NAV.

Arbeidspraksisen er fleksibel når det gjelder varighet, og avtales i samarbeid med NAV. Hensikten er å teste ut noen stillinger hvor fortrinnsstrategien vil fungere. Målet er at vedkommende skal over i fast ordinært arbeid ved prosjektets slutt.

Kandidaten må snakke og skrive norsk flytende. Våre ønskede kvalifikasjoner nedenfor er mer forslag enn krav;

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med forskjellige skjermlesere, leselister og andre hjelpemidler for synshemmede.
 • God kunnskap om iOS, Android og Windows
 • Kunne skrive enkel og forståelig veiledning om vanlige og mer komplekse problemstillinger om interaksjon mellom menneske og mobil/PC
 • Fordel med kunnskap om WordPress
 • Kunne drive med IKT-opplæring
 • Du kan også være selvlært, erfaringskompetanse tillegges stor vekt
 • Fordel med noe kunnskap om HTML, CSS, Javascript og/eller PHP
 • Fordel med noe kunnskap om WCAG og WAI-ARIA
 • Erfaring og/eller interesse for feilsøking, særlig når den som søker hjelp «vet» hva som er feil, men får ikke til å løse problemet selv

Vi søker etter noen som:

 • Kan jobbe både selvstendig og i team
 • Liker å lære bort og øke IKT kompetansen hos andre
 • Er nysgjerrig og har motivasjon til å holde seg oppdatert
 • Kan behandle andre ansatte og kunder med respekt
 • Har gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper
 • Kan skrive om løsninger på problemstillinger som er besvart muntlig
 • Har gjennomføringsevne
 • Er fleksibel, positiv og løsningsorientert
 • Er initiativrik, har lyst til å brette opp ermene innimellom og står på for at teknologi skal gi nye muligheter til alle!

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer
 • Godt, hyggelig og kompetent arbeidsmiljø
 • Spennende og utviklende oppgaver

Om MediaLT

MediaLT startet i 1999 og har jobbet med mange spennende oppdrag og forskningsprosjekter innen teknologi og universell utforming. Vi er et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og universell utforming. Selskapets aktive styreleder er advokat Geir Lippestad, som lenge har hatt et sterkt samfunnsengasjement for å bidra til et mer universelt utformet Norge.

Vårt mål er at teknologi skal bidra til at begrensninger gjøres om til nye muligheter. Som medarbeider hos oss får du derfor muligheten til å jobbe med ting som betyr mye både for enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

Noe av det vi jobber med er:

 • Universell utforming av nettsider og apper
 • Forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Synstolking av film
 • Opplæring for utviklere og mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Tilrettelegging av teknologi og tjenester

Vi er nå 15 personer i vårt miljø som arbeider med universell utforming på en rekke fagområder. Vår tverrfaglighet gjør at vi kan tilby et helhetlig fagmiljø innen universell utforming.

Spørsmål?

Kontaktperson: Magne Lunde
Stillingstittel: UU-strateg
Mobil: 917 90 078

Søknad kan sendes til MediaLT på e-post: magne@medialt.no.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter