Alle skal kunne publisere på nett!

Publisering på nett er en viktig del av informasjonssamfunnet, men publiseringsløsningene er ofte ikke universelt utformet. Vår hypotese er at dette gjelder særlig for sterkt synshemmede. Prosjektet Tilgjengelig Web Publisering (TWP) har som mål å lage en tilgjengelig pilot for publisering av strukturert innhold!

Skrevet av: - 04.02.2008

Nettet er en viktig informasjonskanal, både for offentlig informasjon, til pleiing av interesser og for kommunikasjon. I tillegg blir systemer med nettbaserte grensesnitt en stadig større del av arbeidslivet. Men ikke alle kan benytte seg av de publiseringsløsningene som i dag er i bruk! Særlig har synshemmede støtt på problemer med web-baserte publiseringssystemer.

Med støtte fra IT-funk leder MediaLT et forprosjekt for å se nærmere på denne problemstillingen. Vår erfaring er at web-baserte publiseringsverktøy i stor grad mangler fleksibilitet og alternativer til bruk av mus. Ofte er de heller ikke egnet for bruk sammen med datatekniske hjelpemidler som skjermleser eller skjermforstørrer.

Nettbaserte systemer der mennesker både er produsent og konsument blir mer og mer vanlige. Eksempler er wiki’er, blogger og forum. Dette øker behovet for tilgjengelige publiseringssystemer. Selvfølgelig må også resultatet – det som blir publisert – være tilgjengelig for alle brukergrupper.

I TWP-prosjektet ser vi nettopp på dette temaet. Vi tror den viktigste utfordringen er publisering og produksjon av strukturerte dokumenter – som også gir kontroll over visuell formattering av tekst og innhold. Vi vil derfor lage en prototyp av et tilgjengelig publiseringsverktøy som tilbyr dette i TWP-prosjektet!

Fokus vil først og fremst være på å sikre tilgjengelighet for sterkt synshemmede. Publiseringsdemonstratoren for strukturelle, universelt utformede dokumenter vil frigis som åpen kildekode, og på denne måten kan evt. støtte og funksjonalitet for andre brukergrupper legges til av de som ønsker dette. Gjennom å bruke sterkt synshemmede som hovedmålgruppe regner vi imidlertid med at resultatet kan brukes av veldig mange.

TWP-prosjektet har en egen nettside: http://medialt.no/?pageId=365

Nyhetsarkiv