5 historier om funksjonshemmede

Funksjonshemninger kan føre til kreativitet! Det å måtte finne løsninger som kompensasjon for egne begrensninger kan være en fordel i yrkeslivet, og dette bør mange funksjonshemmede ta med seg som en styrke i møte med mulige arbeidsgivere.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 13.06.2006

Vi mennesker har helt ulike forutsetninger: interesser, funksjonshemninger, talent, ... De forutsetningene vi har er med på å bestemme blant annet valg av yrkeskarriere. En funksjonshemning er en av et sett med forutsetninger, og en bevegelseshemning, hørselshemning eller synshemning skal absolutt ikke brukes som begrunnelse for manglende yrkesdeltakelse. Arbeidsgivere bør informeres om at mange funksjonshemmede faktisk må være kreative/løsningsorienterte. På den annen side bør mange funksjonshemmede oppmuntres til å tro mer på seg selv!

5 ulike historier

Det er veldig positivt når Dagens Næringsliv skriver om funksjonshemmede som har klart seg bra i arbeidslivet. Slike historier kan forhåpentligvis være med på å øke selvtilliten til andre funksjonshemmede. Vi i MediaLT vet hva som bor i de fleste mennesker: veldig, veldig mye! Noen trenger tilrettelegging av forskjellig slag, andre trenger opplæring, noen trenger kanskje først og fremst selvtillit: men vi mennesker er fantastiske, og det ligger enorme ressurser i oss alle sammen!

Les artikkelen i Dagens Næringsliv

Nyhetsarkiv