3G mobil og videotelefoni for blinde og sterkt svaksynte

Videotelefoni kan være nyttig for blinde og svaksynte. Dette var konklusjonen i Øyetelefon-prosjektet. Nå er tiden endelig inne for å teste 3G mobiler brukt til øyetelefoni. MediaLT skal skaffe testpersoner, så meld gjerne din interesse!!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 22.06.2005

Fortsatt synes mange det høres rart ut at videotelefoni er egnet teknologi for synshemmede. Egentlig er ideen både enkel og opplagt: hvis du ikke ser kan det være fint å kunne komme i kontakt med noen som ser!

I Øyetelefon-prosjektet testet MediaLT og Telenor videotelefoni brukt som et hjelpemiddel for blinde og sterkt svaksynte. Selv om mobil teknologi ble simulert var 3G-nettet ikke bygget ut, og aktuelle produkter var heller ikke i salg. I Øyetelefon-prosjektet brukte vi stasjonære video-telefoner. Synshemmede ringte opp en sentral (teksttelefonen i Mosjøen), og kom i kontakt med en operatør. Disse forsøkene var svært vellykkede, og en søknad om å få godkjent utstyr som hjelpemiddel ligger til behandling i Rikstrygdeverket.

Et behov som ble avdekket i Øyetelefon-prosjektet var at mange ønsket seg mobile terminaler. Nå er tiden inne for ordentlige forsøk, og Telenor vil lede et prosjekt der ordinære mobiltelefoner skal brukes.

I dette nye prosjektet skal det fortsatt være mulig å ringe en sentral. Det blir imidlertid minst like viktig å teste om teknologien egner seg til øyetelefoni mellom en synshemmet og en valgt person (venn, lesehjelp, mor, ektefelle, ...). MediaLT vil være med på å velge egnet teknologi, finne villige testpersoner mm.

Testpersonene vil få 3G-telefonene til odel og eie, og disse er utstyrt med Talks. Talks leser opp teksten i mobilens display, slik at blinde kan bruke kontaktliste, sende sms osv. Det de må forplikte seg til er å svare på noen spørsmål under veis i prosjektet - kanskje også stille opp til en demonstrasjon.

Har du lyst til å være med på uttestingen kan du kontakte Morten Tollefsen på tlf. 21 53 80 14.

Nyhetsarkiv