Web og universell utforming

Weben er for alle.

MediaLT har lang erfaring med forbedring av brukervennlighet, og jobber med både intranett, internett og ekstranett. Noen tror kanskje at universell utforming handler bare om funksjonshemmede? Det er ikke riktig! Vi får nesten alltid tilbakemeldinger om at den jobben vi gjør øker brukbarheten for alle!

På disse sidene finner du mer om det vi tilbyr. Web-utvikling er kreativt, og det gjelder også gode løsninger for universell utforming! Vi er derfor alltid åpne for alternative måter å jobbe på.

Ekspertvurderinger og brukertester

Ofte kan små grep gjøre eksisterende nettsider og web-baserte tjenester veldig mye bedre for veldig mange flere. MediaLT kan gjennomføre ekspertvurderinger og brukertester.

Kvikk-sjekken: er en automatisert test av WCAG-suksesskriterier. Norsk lov krever at nettsteder oppfyller disse kriteriene. Du får en skriftlig rapport og forklaring/gjennomgang med våre eksperter.

Ekspertevaluering: er en mer omfattende evaluering av nettsteder og web-tjenester. Alle WCAG-suksesskriterier (også de som må sjekkes av mennesker) testes. Vi sjekker også alle skjermflater (responsivt design) med ulike hjelpemidler: talegjenkjenning, spesielt pekeutstyr, skjermlesere, skjermforstørrere osv.

Brukertesting: MediaLT kan arrangere brukertesting både som egne oppdrag og som del av våre evalueringer av tilgjengelighet og universell utforming. For å redusere kostnadene med rekruttering av egnede testere har vi etablert Team www.

Utvikling av nye nettsteder og ny funksjonalitet

Vi kan tilby utvikling av nettsteder eller ny funksjonalitet. I store prosjekter ønsker vi imidlertid først og fremst å fokusere på universell utforming og tilgjengelighet. Vi har lang erfaring med å være prosjektpartner med ansvar for universell utforming, og vi får god feedback på at både utviklere og prosjekteiere synes det er nyttig å ha oss med i prosjektene.

Kurs og foredrag

Alle bør vite litt om web og universell utforming. MediaLT har utviklet ulike kurstilbud, både for de som ønsker en rask innføring og mer omfattende undervisningsopplegg. Vi holder gjerne også kundespesifikke kurs og foredrag. Du finner mer info under lenken kurs og foredrag.

Produkter for økt brukervennlighet

leseWEB gjør at teksten på en nettside kan leses opp.