Kurs og foredrag

MediaLT tilbyr flere kurs i web, universell utforming og tilgjengelighet. Vi brukes ofte også til å holde foredrag.

Kundespesifikke kurs og foredrag

Vi lager gjerne kundespesifikke kurs, f. eks om WAI standardene for tilgjengelighet, tilrettelegging av video, testing med skjermleser på web, brukertesting med funksjonshemmede og så videre.

Ta også gjerne kontakt med oss dersom du trenger en foredragsholder. Vi kan ikke alt, selvsagt, men vi er det mest kunnskapsrike miljøet i Norge når det gjelder web og universell utforming.

Sertifiserende kurs i universell utforming og hjelpemiddelteknologi

I dette kurset får du en innføring i begreper knyttet til universell utforming. Sentrale retningslinjer, standarder og lovverk gjennomgås. I kurset ønsker vi også å gi deltakerne praktisk forståelse av hvordan teknologi brukes av mennesker med ulike funksjonshemninger. Web er en helt sentral del av kurset. I tillegg til en 2 dagers samling gjennomføres kurset som online forelesninger.

Mer informasjon: Universell utforming og hjelpemiddelteknologi

Brukeropplæring for funksjonshemmede

Det er ikke enkelt å bruke web med datatekniske hjelppemidler som skjermlesere, skjermforstørrere eller talegjenkjenning. MediaLT vet hvor nyttig opplæring med god kvalitet er, og vi har utviklet kursene:

tilgjengelighet, universell utforming og web.

Hjelpemidler i praksis

Alle som jobber med web bør vite litt om hvordan datatekniske hjelpemidler fungerer. Dette er viktig både for designere, utviklere og innholdsprodusenter! Vår erfaring er at det å skjønne hvordan f. eks en skjermleser fungerer gir de fleste en aha-opplevelse!

MediaLT kan holde demonstrasjoner for bedrifter/institusjoner. Dette kan skje hos kunder eller i våre lokaler. Ta kontakt for å avtale hva som passer for deg!

[Bilde: leselist]  [Bilde:Joystickmus med 2 brytere]   [Bilde: Skjerm med hodemus-mottaker montert øverst]