Kurs i interessemedvirkning

MediaLT tok sommeren 2004 initiativet til prosjektet "Kurs interessemedvirkning i FOU-prosjekter". Prosjektet fikk støtte fra Norges Forskningsråd/IT Funk, og ble gjennomført i perioden 01.10.2004 - 28.02.2005. Som en følge av prosjektet er nå et varig kurstilbud etablert.

Interessemedvirkning i FOU-prosjekter er et forholdsvis nytt område, og det er behov for å bevisstgjøre både interessenter (brukere), prosjektledere og prosjektansvarlige om hvordan man kan få til en vellykket interessemedvirkning. Utfordringen i all interessemedvirkning er å få til en prosess, der oppdragsgiverne får nyttige og gode innspill, og der interessentene opplever og bli hørt og ha reell innflytelse.

I forbindelse med byggeprosjekter, tjenesteutforming, høringer osv. er det vår erfaring at interesseorganisasjoner har blitt stadig mer bevisst sin egen rolle, dvs at de har klare tanker om mål og hvordan disse målene kan oppnåes. Samme bevissthet synes ikke å være til stede i forhold til representasjon i FOU-prosjekter. Det kan være flere årsaker til dette:

  • Brukerrepresentasjon på dette området er forholdsvis nytt.
  • Deltakelse i FOU-prosjekter blir i liten grad definert som interessepolitikk.
  • Manglende kompetanse om forskning og utvikling.

Behovet for opplæring av interessenter, prosjektledere og prosjektansvarlige i forbindelse med FOU-prosjekter synes derfor å være enda større enn i forhold til mer tradisjonell interessemedvirkning.