Kunstig intelligens og sensorteknologi

Hovedmålet i prosjektet Kunstig intelligens og sensorteknologi er å kartlegge, teste og utrede behov for KI og sensorteknologi brukt for å kompensere for funksjonsnedsettelser.

Prosjektet støttes av:

UNIKT 

Artikler