Kontakt prosjektansvarlig (App-løftet 2018)

Hvis du har spørsmål om prosjektet App-løftet 2018 kan du kontakte:

Morten Tollefsen

E-postt: morten@medialt.no
Telefon: 90 89 93 05