Kontakt prosjektansvarlig (SmartJa.no)

Hvis du har spørsmål om prosjektet SmartJa.no kan du kontakte:

Morten Tollefsen

E-postt: morten@medialt.no
Telefon: 90 89 93 05