Kontakt prosjektansvarlig (SOS)

Hvis du har spørsmål om SOS-prosjektet kan du kontakte:

Magne Lunde
Epost: magne@medialt.no
Telefon: 91 79 00 78