Konrad

Fullt navn: Konrad Bakken

Konrad er 22 år. Han ble blind 18 år gammel pga. diabetes. Sykdommen er ikke under kontroll og Konrad har relativt hyppige anfall. Følelsen i fingre og tær er redusert. Konrad studerer teologi. Han synes det er vanskelig å finne frem på studiestedet, og han må ta taxi til og fra.

Konrad har lært punktskrift på Huseby, men leser veldig dårlig.

Interesser: menighet, kor, dikt, operetter

Bruk av PC

Hjelpemidler: WindowEyes, leselist og syntetisk tale

Konrad føler at han ikke har helt kontroll over PCen. Likevel får han til mye, men har fått tilbakemeldinger på at epost han sender inneholder mye feil. Konrad får nesten alltid moren sin til å se gjennom obligatoriske oppgaver og annet som skal leveres inn.

  • Databibel
  • Finne fagstoff på nettet
  • LMS
  • Skanne forelesningsnotater
  • Lese DAISY-bøker
  • epost
  • MSN
  • Lage og vise Powerpoint presentasjon
  • Høre på musikk