Koding for alle

Koding (programmering) er et tema alle elever i grunnskolen skal kunne noe om. Derfor er det viktig å bidra til at elever med nedssatt funksjonsevne også får denne muligheten. Hovedmålet i prosjektet Koding for alle er å kartlegge og utarbeide løsninger som gjør koding tilgjengelig og spennende for funksjonshemmede.

Prosjektet støttes av:

UNIKT 

 

Artikler