Innspill til prosjektet - Erfaringer med interaktivt læremateriell

Dersom du har erfaring med funksjonshemmedes bruk av interaktivt læremateriell, setter vi stor pris på å høre fra deg. Denne henveldelsen gjelder både lærere, fagmiljøer og sluttbrukere. Erfaringene kan være både positive og negative. Innspill vil bidra til å sette søkelys på særskilte fokus- eller problemområder i testing og vurdering, enten generelt eller for en spesifikk brukergruppe.

Kontakt UTIN-prosjektet på
Epost: cathy@medialt.no
Tlf: (+47) 95 14 46 96