Ifront: kroppsøving og treningsteknologi

Hovedmålet i prosjektet Ifront: Kroppsøving og treningsteknologi, er å kartlegge bruken av treningsteknologi blant elever med nedsatt funksjonsevne i grunnskolen, og å finne fram til tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og økt integrering.

Prosjektet støttes av:

UNIKT 

Artikler